Statistik och analyser om covid-19 inklusive vaccinationer

Lyssna

Statistik, analyser, undersökningar och prognoser om bland annat leveranser, acceptans av vaccination och antal testade och bekräftade fall av covid-19.

Relaterat innehåll

Statistik vaccination

Antal vaccinerade, vaccinations­täckning och upp­följningen av effekt.

Veckorapporter covid-19

Rapporterna sammanfattar läget i Sverige under föregående vecka.

Testade med PCR

Statistik över testade med PCR för covid-19, till exempel fördelat på kön, antal tester per vecka mm.

Nyheter

 • Så påverkades barn och unga av covid-19-pandemin

  Publicerad:

  Små förändringar i livsvillkor, levnadsvanor och hälsa – men en oro för att familjemedlemmar och äldre släktingar skulle bli allvarligt sjuka eller dö i covid-19. Det är några av resultaten i en undersökning om hur barn och unga i Sverige påverkades av covid-19-pandemin.

 • Vårens vaccindos mot covid-19 viktig för att fortsatt skydda de äldsta och personer med omsorgsbehov

  Publicerad:

  I april kommer vårens dos av vaccin mot covid-19 att erbjudas till personer i de grupper som har extra stort behov av skydd mot allvarlig sjukdom och död. Det krävs nu att kommuner och regioner kraftsamlar för att säkerställa en hög och jämn vaccinationstäckning.

 • Rekommendationer för vaccination mot covid-19 våren 2024

  Publicerad:

  Alla personer 80 år och äldre, samt personer 65 år och äldre med dagliga omsorgsinsatser, rekommenderas en påfyllnadsdos vaccin mot covid-19 under våren 2024. Tillgången på vaccin är god och det finns som tidigare fortsatt möjlighet för regionerna att tillhandahålla vaccin även utanför rekommendationerna.

Fler nyheter

Publikationer

Fler publikationer