Om statistiken

illustration över dashboarden av registrerade vaccinationerStatistiken på denna sida är baserad på uppgifter i det nationella vaccinationsregistret. Hur överföring av vaccinationsuppgifter från journalsystem till vaccinationsregistret sker skiljer sig mellan regionerna. Från de flesta journalsystem överförs vaccinationsuppgifter dagligen, men något journalsystem levererar data en gång i veckan. Efterregistreringar görs, vilket betyder att uppgifter i registret uppdateras löpande även bakåt i tiden och därför är veckostatistiken föränderlig över tid. Det faktiska antalet utförda vaccinationer och vaccinerade personer är därmed något högre än det som redovisas här.

Rapporterade vaccinationer

Tabell 1 visar hur många vaccinationer totalt som har rapporterats till det nationella vaccinationsregistret. Uppgifter för dagen omfattar vaccinationer som är rapporterade till och med kl 00:30. Tabellen uppdateras dagligen tisdag till fredag ca kl 14.00.

Tabell 1. Antal rapporterade vaccinationer totalt.
DatumAntal vaccinationer
2021-12-03 16 097 826 
2021-12-02 15 990 167
2021-12-01 15 894 823
2021-11-30 15 827 840
2021-11-26 15 644 748

Vaccinerade personer

Tabell 2 visar hur många personer som har påbörjat vaccination och hur många av dessa som har fått minst två doser. Andel vaccinerade visar hur stor andel (%) av befolkningen i ålder 12 år och äldre som är vaccinerade. Uppgifter för dagen omfattar vaccinationer som är rapporterade till och med kl 00.30. Tabellen uppdateras dagligen tisdag till fredag ca kl 14.00.

Andel av befolkningen 12 år och äldre är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2020-12-31 i nämnaren (födda 2009 och tidigare).

Från och med vecka 48 redovisas vaccinationstäckning bland personer 12 år och äldre i stället för 16 år och äldre i tabellen nedan. Vaccinationstäckningen har därför minskat något jämfört med den som redovisades under vecka 47.

Tabell 2. Antal och andel vaccinerade med minst 1 dos respektive 2 doser bland personer 12 år och äldre.
DatumAntal vaccinerade
med minst 1 dos*
Andel (%) vaccinerade
med minst 1 dos
Antal vaccinerade
med minst 2 doser
Andel (%) vaccinerade
med minst 2 doser
2021-12-03 7 611 128 84,2 % 7 179 328 79,5 %
2021-12-02 7 599 423 84,1 % 7 162 242 79,3 %
2021-12-01 7 589 482 84,0 % 7 146 405 79,1 %
2021-11-30 7 580 661 83,9 % 7 134 359 79,0 %

*Antal vaccinerade med minst 1 dos omfattar alla personer som har påbörjat vaccination, både de som har fått 1 dos och de som har fått 2 doser.

Vaccinationstäckning för 3 doser bland personer 65 år och äldre

Personer som är 65 år och äldre erbjuds en påfyllnadsdos med vaccin mot covid-19 minst 5 månader efter vaccination med dos 2. I filen nedan redovisas vaccinationstäckning per län och kommun.

Vaccinationstäckning för 3 doser bland personer 65 år och äldre (Excel, 14 kB)

Veckostatistik med diagram och kartor

Veckostatistiken omfattar givna vaccinationer (utifrån vaccinationsdatum) till och med föregående vecka och uppdateras på torsdagar kl 14.00.

Statistiken visas bäst på dator, i nyare och uppdaterade webbläsare.

Det finns två olika ingångar beroende på vilken webbläsare du använder:

För personer med funktionsnedsättning

Ladda ner data

Läs mer