illustration över dashboarden av registrerade vaccinationerStatistiken på denna sida är baserad på uppgifter i det nationella vaccinationsregistret. Hur överföring av vaccinationsuppgifter från journalsystem till vaccinationsregistret sker skiljer sig mellan regionerna. Från de flesta journalsystem överförs vaccinationsuppgifter dagligen, men något journalsystem levererar data en gång i veckan. Efterregistreringar görs, vilket betyder att uppgifter i registret uppdateras löpande även bakåt i tiden och därför är veckostatistiken föränderlig över tid.

Rapporterade vaccinationer

Tabell 1 visar hur många vaccinationer totalt som har rapporterats till det nationella vaccinationsregistret. Uppgifter för dagen omfattar vaccinationer som är rapporterade till och med kl 00:30. Tabellerna nedan uppdateras en gång i veckan, på torsdagar.

Tabell 1. Antal rapporterade vaccinationer totalt.
DatumAntal vaccinationer
2023-01-26 25 648 282
2023-01-19 25 624 511
2023-01-12 25 593 275
2022-12-22 25 469 958

Vaccinerade personer

Tabell 2 visar hur många personer som har påbörjat vaccination och hur många av dessa som har fått minst två doser. Andel vaccinerade visar hur stor andel (%) av befolkningen i ålder 18 år och äldre som är vaccinerade. Från och med november 2022 rekommenderades vaccination från 18 års ålder.

Andel av befolkningen 18 år och äldre beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2022-06-30 i nämnaren (födda 2004 och tidigare).

Tabell 2. Antal och andel vaccinerade med minst 1 dos respektive 2 doser bland personer 18 år och äldre.
DatumAntal vaccinerade
med minst 1 dos (1)
Andel (%) vaccinerade
med minst 1 dos
Antal vaccinerade
med minst 2 doser
Andel (%) vaccinerade
med minst 2 doser
2023-01-26 7 364 636 88,2 % 7 212 957 86,4 %
2023-01-19 7 364 229 88,2 % 7 212 614 86,4 %
2023-01-12 7 363 802 88,2 % 7 212 258 86,4 %
2022-12-22 7 362 343 88,2 % 7 211 121 86,4 %

(1) Antal vaccinerade med minst 1 dos omfattar alla personer som har påbörjat vaccination, både de som har fått 1 dos och de som har fått 2 doser.

Tabell 3 visar hur många personer 18 år och äldre har vaccinerats med tre doser. Andel vaccinerade visar hur stor andel (%) av befolkningen 18 år och äldre har fått tre doser av vaccin mot covid-19.

Andel av befolkningen 18 år och äldre är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2022-06-30 i nämnaren (födda 2004 och tidigare).

Tabell 3. Antal och andel vaccinerade med 3 doser bland personer 18 år och äldre.

DatumAntal vaccinerade med 3 doserAndel (%) vaccinerade med 3 doser
2023-01-26 5 577 004 66,8 %
2023-01-19 5 575 009 66,8 %
2023-01-12 5 572 532 66,8 %
2022-12-22 5 563 340 66,6 %

Tabell 4 visar antal vaccinerade och vaccinationstäckning för 4 doser bland personer 65 år och äldre. Andel av befolkningen 65 år och äldre är beräknad med SCB:s folkbokföringsstatistik 2022-06-30 i nämnaren (födda 1957 och tidigare).

Tabell 4. Antal och andel vaccinerade med 4 doser bland personer 65 år och äldre.

DatumAntal vaccinerade med 4 doserAndel (%) vaccinerade med 4 doser
2023-01-26 1 794 575 82,0 %
2023-01-19 1 793 074 81,9 %
2023-01-12 1 791 026 81,8 %
2022-12-22 1 782 343 81,4 %

Antal och andel vaccinerade med 5 doser

Vaccinationstäckningen för 5 doser bland personer 65 år och äldre redovisas på sidan Vaccinationstäckning för de som fått dos 5.

Veckostatistik med diagram, kartor och tabeller

Veckostatistiken omfattar givna vaccinationer (utifrån vaccinationsdatum) till och med föregående vecka och uppdateras på torsdagar kl 14.00.

Statistiken visas bäst på dator, i nyare och uppdaterade webbläsare.

För personer med funktionsnedsättning

Ladda ner data

Läs mer