1 juni 2021

Totalt har 36 bekräftade utbrottsfall med Salmonella Braenderup rapporterats från 13 olika regioner under perioden 4 april till 15 maj. Sjukdomsfallen är i åldrarna 0-95 år och 29 av de insjuknade är kvinnor. Fallen har kunnat kopplas samman med hjälp av helgenomsekvensering (analys av bakteriens arvsmassa). Utbrottet är internationellt då ett flertal länder i Europa har identifierat sjukdomsfall med samma variant av salmonella. Smittkällan misstänks vara ett livsmedel som har distribuerats brett både i Sverige och utomlands. Berörda smittskyddsenheter, kommuner, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten utreder tillsammans utbrottet på nationell nivå medan samverkan på internationell nivå sköts av de centrala myndigheterna och samordnas av den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC.

Figur. Insjukningskurva för Salmonella Braenderup (n=36), 2021-06-01

Diagrammet visar att de 36 svenska utbrottsfallen har insjuknat mellan 4 april och 19 maj.Insjukningskurva för Salmonella Braenderup

6 maj 2021

Under perioden 13 april till 24 april har 14 fall insjuknat i Salmonella Braenderup i 10 olika regioner i Sverige. Fallen har kunnat kopplas samman med hjälp av helgenomsekvensering (analys av bakteriens arvsmassa). Åldrarna varierar mellan 0 till 91 år och tio av fallen är kvinnor. Berörda smittskyddsenheter, kommuner, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten utreder tillsammans utbrottet för att identifiera smittkällan som misstänks vara ett livsmedel som har distribuerats brett i Sverige. I utredningen intervjuas fallen om vad de ätit veckan innan insjuknande, med syfte att identifiera gemensamma misstänkta livsmedel.

Figur. Insjukningskurva för Salmonella Braenderup (n=14), 2021-05-06.

Stapeldiagrammet visar att de fjorton utbrottsfallen har insjuknat mellan 13-24 april 2021.

Läs mer

Sjukdomsinformation om salmonellainfektion