Utbrottet beskrivs utförligt i Smittskyddsinstitutets publikation "Cryptosporidium i Östersund" samt i en vetenskaplig artikel publicerad i tidskriften Emerging Infectious Diseases: "Large Outbreak of Cryptosporidium hominis Infection Transmitted through the Public Water Supply, Sweden".

Enheten Miljö och hälsa inom Östersunds kommun har också sammanställt en rapport som avhandlar utbrottet: "Vattenburet utbrott av Cryptosporidium i Östersund november-december 2010".

FOI har på Livsmedelsverkets uppdrag undersökt hur kommun och näringsliv påverkades av det otjänliga dricksvattnet. Läs mer i FOI:s rapport "Cryptosporidium i Östersund vintern 2010/2011. Konsekvenser och kostnader av ett stort vattenburet sjukdomsutbrott".

Relaterade nyheter från Smittskyddsinstitutet

22 december 2010: Smittskyddsinstitutets arbete med det vattenburna utbrottet av Cryptosporidium i Östersund.

16 december 2010: Utredning av Cryptosporidium i vatten.

29 november 2010: Utbrott av Cryptosporidium i Östersund.