I november 2010 inträffade det hittills största vattenburna utbrottet i Sverige och Europa: cirka 27 000 personer uppskattas ha blivit infekterade med parasiten Cryptosporidium hominis. Hur råvattnet som användes för att producera dricksvatten förorenades kunde inte fastställas. Invånarna i Östersund fick koka sitt kranvatten under tre månader, till dess att parasiter inte längre kunde påvisas i vattnet.

Utbrottet beskrivs utförligt i Smittskyddsinstitutets publikation "Cryptosporidium i Östersund" samt i en vetenskaplig artikel publicerad i tidskriften Emerging Infectious Diseases: "Large Outbreak of Cryptosporidium hominis Infection Transmitted through the Public Water Supply, Sweden".

Enheten Miljö och hälsa inom Östersunds kommun har också sammanställt en rapport som avhandlar utbrottet: Vattenburet utbrott av Cryptosporidium i Östersund november-december 2010.

FOI har på Livsmedelsverkets uppdrag undersökt hur kommun och näringsliv påverkades av det otjänliga dricksvattnet. Läs mer i FOI:s rapport Cryptosporidium i Östersund vintern 2010/2011. Konsekvenser och kostnader av ett stort vattenburet sjukdomsutbrott.

Relaterade nyheter från Smittskyddsinstitutet

22 december 2010: Smittskyddsinstitutets arbete med det vattenburna utbrottet av Cryptosporidium i Östersund.

16 december 2010: Utredning av Cryptosporidium i vatten.

29 november 2010: Utbrott av Cryptosporidium i Östersund.