Fortsatt risk för hepatit A i frysta jordgubbar (2013)

Lyssna

Utbrottet är över. Utbrottet av hepatit A som pågått i de nordiska länderna sedan oktober 2012 är inte över. Rådet att koka köpta frysta jordgubbar från Marocko och Egypten gäller fortfarande.

5 september 2013

Även om antalet fall har minskat markant sedan i våras så har fem fall totalt i norden varav två fall i Sverige kopplade till utbrottet anmälts under sommaren. Det senaste fallet i Sverige insjuknade i mitten av augusti.

Det är nu totalt 68 bekräftade fall som smittats med samma stam av hepatit A, 40 i Danmark, 15 i Sverige, 6 i Norge och 7 i Finland. Av de 68 fallen rapporterades alltså 5 mellan juni och augusti.

Från Marocko och Egypten

En gemensam nordisk studie pekade på frysta jordgubbar från Marocko och Egypten som sannolik smittkälla. Ett omfattande arbete med att spåra producenter och leverantörer av de frysta bären pågår fortfarande i ett samarbete mellan de nordiska livsmedelsverken.

Rådet att koka är kvar

Att det kommer nya fall visar att smittade jordgubbar fortfarande når konsumenterna och eftersom utbrottet inte bedöms vara över kvarstår rådet att koka köpta frysta jordgubbar från Marocko och Egypten.

Läs mer

Danska smittskyddsmyndigheten