Frysta bär kan ha orsakat utbrott av hepatit A (2013)

Lyssna

Utbrottet är över. Antalet fall av Hepatit A har ökat kraftigt i Sverige och i samtliga andra nordiska länder de senaste månaderna. Smittan misstänks komma från frysta bär och Livsmedelsverket rekommenderar nu att djupfrysta, köpta bär kokas innan de äts.

11 april 2013

I Danmark pågår ett utbrott av en viss typ av hepatit A, som smittat 30 personer och där den mest troliga smittkällan är frysta bär. Även i Norge och Finland har man noterat en ökning av fall, och ett samarbete pågår nu mellan de nordiska länderna. I Danmark och Finland rekommenderas redan kokning av frysta bär.

25 svenska fall

Sedan början av december 2012 har 25 inhemskt smittade fall rapporterats från olika delar av Sverige, mot normalt omkring fem fall. Sex personer har visat sig ha samma hepatit A-stam som i det danska utbrottet. Livsmedelsverket ger nu ett tillfälligt råd om att koka djupfrysta, köpta bär i minst en minut innan man äter dem. Rådet är tillfälligt tills smittkällan utretts.

Så skyddar man sig mot hepatit A

Hepatit A-virus utsöndras via avföring och kan smitta genom mat eller vatten som förorenats av avloppsvatten. Vid upphettning av mat och vatten sker en avdödning av viruset. Viruset kan också smitta mellan personer vid nära kontakt. För att undvika smitta är det viktigt att tvätta händerna innan matlagning och före måltid samt efter toalettbesök. Hepatit A kan även spridas sexuellt. Vaccination mot hepatit A ger ett bra skydd mot sjukdomen och gammaglobulin kan ges i förebyggande syfte.

Smittspårning

Smittskyddsinstitutet och Livsmedelsverket arbetar nu för att försöka ta reda på vad utbrottet beror på. Ett frågeformulär har skickats från Smittskyddsinstitutet till samtliga personer som smittats i Sverige sedan i december, för att undersöka vad de ätit och för att försöka finna en gemensam smittkälla. Prov på frysta bär som misstänks ha samband med utbrottet har skickats till Livsmedelsverket för analys. Analyser och typbestämning av hepatit A-virus görs vid Smittskyddsinstitutet och Sahlgrenska Universitetslaboratoriet.

Relaterad läsning

Sjukdomsinformation om hepatit A