Utbrottet av hepatit A har pågått i flera nordiska länder sedan oktober 2012. Sverige har inte haft några nya fall av hepatit A kopplat till utbrottet sedan början av april, men i Danmark pågår fortfarande utbrottet med nya fall.

Mer information

Livsmedelsverket

Sjukdomsinformation om hepatit A