Köpta frysta jordgubbar bakom utbrott av hepatit A (2013)

Lyssna

Utbrottet är över. Utbrottet av hepatit A har sannolikt orsakats av köpta frysta jordgubbar. Det visar Smittskyddsinstitutets utredning. Rekommendationen från Livsmedelsverket att koka köpta frysta jordgubbar gäller fortfarande men andra typer av bär är inte längre misstänkta i det här utbrottet.

22 maj 2013

Smittskyddsinstitutets studie visar att det är köpta frysta jordgubbar som är den sannolika smittkällan till utbrottet av hepatit A som pågått i flera nordiska länder sedan oktober 2012. Resultaten stämmer väl överens med en studie från Danmark och med en gemensam analys av Danmarks, Sveriges och Norges samlade data från utbrottet.

Totalt har 44 bekräftade fall rapporterats som kan kopplas till samma hepatit A-stam. 26 från Danmark, 10 från Sverige, 5 från Norge och 3 från Finland.

Oklart vilken producent

Hepatit A har inte påträffats i de bär som har analyserats och därför går det inte att bestämma vilket land eller vilken producent de smittade bären kommit ifrån. Livsmedelsverken i de nordiska länderna kommer fortsätta spåra smittkällan och rekommendationen om kokning av köpta frysta jordgubbar finns kvar.

Hur kan SMI veta att det är frysta jordgubbar som är smittkällan?

I den fallkontrollstudie som gjordes på Smittskyddsinstitutet blev resultatet att den sannolika smittkällan är köpta, frysta jordgubbar.

De som insjuknade i hepatit A besvarade ett frågeformulär om vad de ätit under sex veckor innan de blev sjuka. Därefter valdes ett antal friska kontrollpersoner ut som också fick svara på vad de ätit under de senaste sex veckorna.

Svaren från insjuknade och friska personer analyserades för att undersöka om det fanns en skillnad i vad de ätit. Analysen visade på ett starkt samband med att ha ätit frysta jordgubbar och att ha insjuknat i hepatit A. Inga andra bär medförde någon säkert ökad risk att smittas.

Läs mer