Ytterligare fall av hepatit A (2013)

Lyssna

Utbrottet av hepatit A är över. Smittskyddsinstitutet och Livsmedelsverket fortsätter utreda utbrottet av hepatit A. Fler fall har rapporterats i både Sverige och i övriga nordiska länder. Smittan misstänks komma från frysta bär och rekommendationen att koka frysta köpta bär gäller fortfarande.

18 april 2013

Åtta kan kopplas till danskt utbrott

Totalt har 31 inhemskt smittade fall rapporterats från olika delar av Sverige, mot normalt omkring fem fall. Senaste rapporterade fallet av hepatit A var den 6 april. Tio personer har visat sig ha samma hepatit A-stam som i det danska utbrottet och ytterligare sju misstänks komma från det danska utbrottet. Även i Norge och Finland har man noterat en ökning av fall, och ett samarbete pågår mellan de nordiska länderna. I samtliga nordiska länder rekommenderas kokning av frysta bär.

Smittspårning pågår

Prover från insjuknade personer analyseras av Smittskyddsinstitutet för att ta reda på om de smittats av den typ av hepatit A som orsakat utbrottet. Svar på frågeformulär från insjuknade håller på att sammanställas för att reda ut vad de ätit.

Livsmedelsverket har analyserat elva prover av olika frysta bär som kan kopplas till personer som har insjuknat i hepatit A, men inget Hepatit A-virus har hittats.

Nordiskt samarbete

De nordiska länderna samarbetar och utbyter information om utbrottet kontinuerligt via det den europeiska smittskyddsmyndigheten, ECDC.

Läs mer

  • livsmedelsverket.se
  • foedevarestyrelsen.dk