Listeria (Europa 2015–2018)

Lyssna

Detta utbrott av listeria är över. Utbrottet av listeria i Europa var kopplat till fryst majs.

Sista uppdateringen 4 juli 2018

Totalt har 47 fall i fem europeiska länder (Finland, Storbritannien, Sverige, Danmark, Österrike) kunnat kopplas till utbrottet. Utbrottet upptäcktes med hjälp av helgenomsekvensering och har orsakats av listeria serogrupp IVb, sekvenstyp (ST) 6. Utbrottsstammen har kunnat påvisas i prover från fryst majs och andra frysta grönsaker producerade på en anläggning i Ungern. Stammen har även påvisats i produkter i Sverige. Aktuella partier av majs och grönsaker har återkallats och företaget i Ungern levererar inte längre ut några frysta produkter på marknaden. Dessa åtgärder kommer med stor sannolikhet att förhindra eventuellt ytterligare fall av listeriainfektion.

I Sverige har inga nya fall rapporterats ha insjuknat sedan mars 2018 och totalt är det sju fall som kan kopplas till utbrottet, samtliga över 70 år (figur 1).

Figur 1. Antalet svenska fall i utbrottet per år och månad för insjuknande, maj 2016-mars 2018.

Antal svenska fall av listeria i utbrottet mars 2016-maj 2018

Figur 2. Totala antalet fall med isolat av Listeria monocytogenes ST-6 inklusive utbrottsstammen i Sverige mellan 2015–juli 2018.

Diagram med totala antalet fall med isolat av Listeria monocytogenes ST-6 inklusive utbrottsstammen i Sverige mellan 2015–juli 2018.

Uppdatering 12 april 2018

Utbrottet av listeria i Europa kopplat till fryst majs fortsätter. Sedan den senaste rapporten från ECDC-EFSA som publicerades 22 mars så har nio nya utbrottsfall från tre länder, däribland Sverige, rapporterats. Totalt är det nu 41 fall mellan december 2015 och mars 2018 som ingår i utbrottet. I Sverige är det ett nytt fall, med insjukningsdatum i mars, som kan kopplas till utbrottet. Totalt är det sju svenska utbrottsfall, samtliga över 70 år (figur 1).

Figur 1. Antalet svenska fall i utbrottet per år och månad för insjuknande, maj 2016–mars 2018.

Graf som visar antalet svenska fall i listeriautbrottet per år och månad

Figur 2. Totala antalet fall med isolat av Listeria monocytogenes ST-6 inklusive utbrottsstammen i Sverige mellan 2015–mars 2018.

Graf som visar antalet fall med isolat av Listeria monocytogenes ST-6

23 mars 2018

Utbrottet som orsakats av en variant av listeria serogrupp IVb, omfattar totalt 32 fall från fem europeiska länder. I Sverige har sex fall mellan 2016 och 2017 kunnat kopplas till utbrottet. Det senaste fallet insjuknade i december 2017. Samtliga var över 70 år. Undersökningar och analyser av livsmedel pekar på fryst majs, odlad i Ungern och packad i Polen, som den troliga smittkällan. I Sverige har utbrottsvarianten av listeria påvisats i Coop:s frysta majs och aktuella partier har återkallats.

Kopplingen mellan fallen i de olika länderna och provtagna livsmedel har varit möjligt genom det europeiska samarbetet kring molekylärepidemiologisk övervakning av listeria. Folkhälsomyndigheten och Livsmedelsverket har medverkat i den utbrottsutredning som den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC och livsmedelssäkerhetsmyndigheten EFSA samordnat.

Läs mer