Listeria (Västra Götaland 2018)

Lyssna

Listeriautbrottet i Västra Götaland är över. Smittan har kunnat kopplas till en lokal matproducent.

4 juni 2018

Inga nya fall har rapporterats. Utredningen har visat att prover från anläggningen var av samma listeriatyp som hos patientfallen. Orsaken till utbrottet bedöms därmed vara funnen och åtgärdad.

18 maj 2018

Totalt sju fall, sex bekräftade och ett misstänkt, tillhör listeriautbrottet i Västra Götaland. Det senaste fallet insjuknade i början av maj. Samtliga fall är äldre eller har underliggande sjukdomar. Prover från enportionsrätter har visat på samma typ av listeria som hos patienterna.

4 maj 2018

Fem fall i Västra Götaland som insjuknade mellan februari och april har visat sig ha samma variant av listeria serotyp IVb. Fallen är i åldrarna 59–84 år. Utredning pågår, men ännu har inget säkert samband med något misstänkt livsmedel kunnat fastställas.