23 februari 2018

Den 23 februari förklarades utbrottet av mässling vara över, då inga nya fall rapporterats sedan mitten på januari. Totalt insjuknade 28 personer under utbrottet, de flesta i Göteborg men även några i andra delar av Västra Götaland. Ingen spridning skedde till andra delar av landet.

Klicka här för att läsa mer på Smittskydd Västra Götalands hemsida.

5 januari 2018

Ytterligare fall utreds i det pågående utbrottet i Västra Götaland. Smittskydd Västra Götaland uppdaterar informationen kontinuerligt. Folkhälsomyndigheten följer läget och ger stöd till berörda landsting och regioner.

2 januari 2018

Det första fallet av mässling konstaterades på Sahlgrenska Universitetssjukhuset den 10 december 2017 och sedan dess har ytterligare elva individer insjuknat. Det senaste fallet konstaterades den 2 januari 2018. Kontaktspårning pågår inom slutenvård och primärvård i Göteborgsområdet. Det är därför viktigt med ökad uppmärksamhet inom all hälso- och sjukvård vad gäller mässling.

Läs mer

Västra Götalandsregionen - Fler fall av mässling i Göteborg

Sjukvårdsrådgivningen 1177