Mässling (Göteborg december 2017-februari 2018)

Lyssna

Detta utbrott av mässling är över.

I december 2017 inträffade ett utbrott av mässling i Göteborg. Mässling är en allvarlig sjukdom som smittar mycket lätt. Genomgången sjukdom eller två doser av mässlingsvaccinet ger ett effektivt skydd.

23 februari 2018

Den 23 februari förklarades utbrottet av mässling vara över, då inga nya fall rapporterats sedan mitten på januari. Totalt insjuknade 28 personer under utbrottet, de flesta i Göteborg men även några i andra delar av Västra Götaland. Ingen spridning skedde till andra delar av landet.

5 januari 2018

Ytterligare fall utreds i det pågående utbrottet i Västra Götaland. Smittskydd Västra Götaland uppdaterar informationen kontinuerligt. Folkhälsomyndigheten följer läget och ger stöd till berörda landsting och regioner.

2 januari 2018

Det första fallet av mässling konstaterades på Sahlgrenska Universitetssjukhuset den 10 december 2017 och sedan dess har ytterligare elva individer insjuknat. Det senaste fallet konstaterades den 2 januari 2018. Kontaktspårning pågår inom slutenvård och primärvård i Göteborgsområdet. Det är därför viktigt med ökad uppmärksamhet inom all hälso- och sjukvård vad gäller mässling.