Papegojsjuka (Sverige, vintern 2019-2020)

Lyssna

Detta utbrott av papegojsjuka är över.

Under vinterhalvåret 2019-2020 har ovanligt många personer drabbats av papegojsjuka. Smittspridningen nådde sin kulmen under januari men har sedan dess avmattats avsevärt.

Från oktober 2019 fram till 20 april 2020 har 45 sjukdomsfall av papegojsjuka rapporterats, främst från regionerna Västra Götaland (15 fall), Jämtland (8 fall) och Stockholm (7 fall). De flesta sjukdomsfallen rapporterades in under december och januari. Från februari och framåt har endast ett fåtal fall anmälts och säsongen för papegojsjuka bedöms därför vara över.

Figur: Antal anmälda fall av papegojsjuka per månad säsongen 2019-2020 (till och med 20 april) och medelvärde för de tre närmast föregående säsongerna.

Antal anmälda fall av papegojsjuka per månad säsongen 2019-2020 (till och med 20 april) och medelvärde för de tre närmast föregående säsongerna.

Att undvika smitta

För att minska risken att smittas av papegojsjuka, och även av andra smittämnen som kan finns hos fåglar (exempelvis salmonella), bör försiktighet iakttas vid kontakt med fågelträck, fågelbon och sjuka fåglar. Rengöring av ett fågelbord bör göras utomhus och genom uppblötning med exempelvis såpvatten för att undvika att torkad fågelspillning dammar. Att använda högtryckstvätt för att spola bort spillningen är inte lämpligt eftersom det kan öka mängden av smittämnen i luften. Vid kontakt med fågelträck är det viktigt att tvätta händerna noga efteråt.

Läs mer

Fågelmatning och fågelsjukdomar (sva.se)