27 december 2017

Helgenomsekvensering visade att 10 av fallen hörde till utbrottet och samma utbrottsstam har även påvisats i bearnaisesås och polska ägg.

Utbrottet anses vara över i Sverige, men utgör en del av ett större europeiskt utbrott som fortfarande pågår i andra länder. För mer information om detta hänvisas till den rapport som har tagits fram av EFSA och ECDC: Multi-country outbreak of Salmonella Enteritidis infections linked to Polish eggs

18 september 2017

Sedan augusti har 12 fall av samma salmonellatyp (Enteritidis MLVA 2-10-7-3-2) rapporterats till Folkhälsomyndigheten. Några av de rapporterade fallen har insjuknat efter att ha ätit en bearnaisesås gjord på råa ägg. Bearnaisesåsen serverades på en restaurang i Kalmar län och innehåller samma salmonellatyp som har påvisats hos patienterna. Utöver detta lokala utbrott har ytterligare tre personer i Blekinge insjuknat i samma salmonellatyp och även här finns en koppling till konsumtion av råa ägg.

Det spårningsarbete som hittills har gjorts visar att äggen troligen kommer från Polen. Arbete för att vidare spåra och kontrollera äggleverantörer pågår hos Livsmedelsverket och berörda kommuner.

Figur. Utbrottsfall av S.Enteritidis

Diagram över fall av Salmonell Enteritidis 2017

Läs mer

Sjukdomsinformation om salmonellainfektion