Salmonella (internationellt december 2021 – juni 2022)

Lyssna

Detta utbrott av Salmonella är över. Utbrottet var kopplat till Kinderprodukter.

Antalet nya konstaterade fall med monofasisk Salmonella Typhimurium kopplade till Kinderprodukter producerade i en fabrik i Belgien minskade drastiskt efter produktionsnedstängning och återkallande. Inga konstaterade svenska fall som har ätit kontaminerade produkter har insjuknat sedan i mars och utbrottet bedöms vara över.

22 september 2022

I utbrottet konstaterades cirka 450 fall i 16 länder i Europa och Nordamerika med någon av två olika stammar av monofasisk Salmonella Typhimurium. Stammarna identifierades även i tillverkningen av Kinderprodukter vid Ferreros fabrik i Belgiska Arlon. I Sverige har den ena, mer dominerande utbrottsstammen, återfunnits hos fem sjukdomsfall, vilka i likhet med huvuddelen av utbrottsfallen i övriga länder varit småbarn. Sedan fabriken stängdes ner för sanering i april och samtliga Kinderprodukter producerade vid denna återkallades har antalet sjukdomsfall kopplade till utbrottet sjunkit snabbt och utbrottet bedöms vara över.

20 maj 2022

Under våren har det fortsatt rapporteras in många sjukdomsfall, främst barn under tio år, med stammar av Salmonella som även har identifierats i tillverkningen av Kinderprodukter vid Ferreros fabrik i Belgiska Arlon. I Sverige rör det sig om totalt fyra fall, det senaste insjuknat i mars. Samtliga Kinderprodukter från fabriken har återkallats.

En utförligare beskrivning av utbrottet återfinns på den Europeiska smittskyddsmyndigheten ECDCs webbplats:

Multi-country outbreak of monophasic Salmonella Typhimurium sequence type 34 linked to chocolate products – first update (ecdc.europa.eu)

7 april 2022

Företaget Ferrero, som tillverkar choklad av märket Kinder, har nu konstaterat att produkter från fabriken i Belgien som skulle kunna orsaka salmonellainfektion har nått den svenska marknaden. Med anledning av detta har vissa Kinderprodukter återkallats. Mer information om vilka specifika produkter det gäller återfinns via Livsmedelsverkets webbplats.

5 april 2022

I Sverige har fyra fall insjuknat med samma stam av Salmonella som i det internationella/europeiska utbrottet. Fallen, som alla är barn, har insjuknat från januari till mars och bor i flera olika regioner. Flera av fallen har ätit Kinderchoklad och det utreds nu ifall produkter från fabriken i Belgien även har nått Sverige.

Återkallanden har skett i flera länder med anledning av starka epidemiologiska samband till produkter från aktuell fabrik. Livsmedelsverket söker och har efterfrågat information om vilka produkter som finns på den svenska marknaden.

Salmonellafall kopplas till Kinderprodukter (livsmedelsverket.se)