Salmonella Enteritidis (Sverige, september–december 2018)

Lyssna

Utbrott av Salmonella Enteritidis är över. Smittkällan kunde inte fastställas.

21 december 2018

Utbrottet av Salmonella Enteritidis bedöms vara över. Totalt omfattade utbrottet 34 fall fördelade på 15 olika län/regioner över hela landet. Fallen insjuknade mellan 27 september och 3 november (se figur nedan). Åldersfördelningen av fallen var 1- 86 år och majoriteten av de 34 fallen var vuxna. Könsfördelningen var jämn, med 52,9 % män och 47,1 % kvinnor. Det sista fallet i utbrottet insjuknade den 3 november och i mitten av december förklarades utbrottet avslutat.

Smittkällan har än så länge inte kunnat fastställas.

Figur 2018-12-21. Insjukningskurva för fall med Salmonella Enteritidis (MLVA 2-10-7-3-2) (n=34).

Insjukningskurva för fall med Salmonella Enteritidis 12 nov 2018

29 november 2018

Ytterligare 9 fall har bekräftats tillhöra utbrottet av Salmonella Enteritidis (MLVA 2-10-7-3-2). Majoriteten av de 34 fallen är vuxna, ungefär lika många kvinnor som män, och bosatta i 15 olika län/regioner. Personerna har insjuknat mellan 27 september och 3 november.

Berörda smittskyddsenheter, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten utreder tillsammans utbrottet för att identifiera smittkällan. I utredningen intervjuas de smittade om vad de ätit och gjort veckan innan de blev sjuka för att hitta gemensamma livsmedel eller aktiviteter. En fall-kontrollstudie har genomförts där de insjuknades svar jämförs med vad friska kontrollpersoner ätit och gjort, analys av studien pågår.

12 november 2018

Under oktober upptäcktes ett utbrott av Salmonella Enteritidis (MLVA 2-10-7-3-2) genom Folkhälsomyndighetens mikrobiella övervakningsprogram. Hittills har 25 fall från 12 län kunnat kopplas samman med hjälp av helgenomsekvensering (analys av arvsmassan hos bakterien). Det är framförallt vuxna personer som har insjuknat och senaste fallet insjuknade 31 oktober 2018.

Berörda smittskyddsenheter, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten utreder tillsammans utbrottet för att identifiera smittkällan.

Figur 2018-11-12. Insjukningskurva för Salmonella enteritidis (MLVA 2-10-7-3-2) (n=25).

Insjukningskurva för Salmonella enteritidis

Läs mer

Sjukdomsinformation om salmonellainfektion