Salmonella (Sverige, september–oktober 2022)

Lyssna

Det nationella utbrottet av Salmonella Typhimurium är över. Ruccola och salladsblandningar där ruccola möjligen har ingått var den troliga smittkällan.

2022-11-03

Mellan 17 september och 19 oktober har 102 personer från 20 regioner insjuknat och provtagits med positivt utfall för infektion med samma typ av Salmonella Typhimurium. Flest fall har rapporterats från Västra Götaland (n=22), Skåne (n=17), Värmland (n=10), Jönköping (n=9) och Halland (n=7) medan övriga regioner rapporterat fem eller färre sjukdomsfall. Utbrottsfallen är i åldrarna 4-87 år (medelålder 48 år) och majoriteten (64 personer) är kvinnor. De flesta har insjuknat under andra halvan av september.

Arbetet med att utreda utbrottet och försöka identifiera smittkällan har skett i samverkan med regionala smittskyddsenheter och Livsmedelsverket. En viktig del i detta har varit att samla in information från bekräftade utbrottsfall om vad de har ätit innan insjuknandet via intervjuer, enkäter och inköpskvitton. Med hjälp av Hälsorapports webbpanel har även en fall-kontrollstudie genomförts baserad på frågor om mer misstänkta livsmedel för att ta reda på i vilken utsträckning utbrottsfallen ätit dessa veckan innan de blev sjuka jämfört med de friska kontrollpersonerna i webbpanelen. Resultaten visar att de som blev sjuka i utbrottet i högre utsträckning hade ätit ruccola eller blandad sallad där ruccola möjligen ingått jämfört med de friska kontrollpersonerna. Sambandet är statistiskt säkerställt. Dessa livsmedel har även identifierats på ett flertal kvitton från inköp runt mitten av september som bekräftade utbrottsfall har bistått utredningen med.

Den epidemiologiska utredningens resultat visar att ruccola och salladsblandningar där ruccola möjligen ingått levererade i mitten av september var den troligaste smittkällan. Källan har dock inte kunnat bekräftas med mikrobiologiska analyser på produkt. Då det är livsmedel med en begränsad hållbarhet samtidigt som antalet nya rapporterade insjuknanden snabbt har minskat sedan början på oktober bedöms produkterna inte längre finnas kvar på marknaden.

Utbrottsfallen är bekräftade genom att bakterieisolat från de rapporterade fallen har typats med helgenomsekvensering, det vill säga analys av bakteriens arvsmassa.

Figur 2022-11-03. Stapeldiagram med insjukningsdatum för rapporterade fall tillhörande utbrottet med Salmonella Typhimurium (n=102).

Figuren visar att de personer som identifierats tillhöra utbrottet har insjuknat eller provtagits mellan 17 september och 19 oktober och att flertalet har insjuknat under september.

2022-10-27

Det är nu 95 personer, insjuknade 17 september till 13 oktober, som har bekräftats tillhöra utbrottet med Salmonella Typhimurium. Utbrottsfallen är i åldrarna 4-87 år (medelålder 48 år) och majoriteten (61 personer) är kvinnor.

Antalet nya bekräftade utbrottsfall har avtagit ytterligare vilket tyder på att produkten som orsakat utbrottet sedan en tid inte längre finns kvar på marknaden. Spårningsarbetet för att identifiera orsaken fortgår i samverkan med regionala smittskyddsenheter och Livsmedelsverket.

Figur 2022-10-27. Insjukningskurva för utbrottsfallen med Salmonella Typhimurium (n=95).

Figuren visar att de personer som identifierats tillhöra utbrottet har insjuknat eller provtagits mellan 17 september och 13 oktober.

2022-10-20

Hittills har 84 personer, insjuknade mellan 17 september och 6 oktober, bekräftats tillhöra utbrottet med Salmonella Typhimurium. Utbrottsfallen återfinns i 20 av landets 21 regioner, är i åldrarna 4-87 år (medelålder 48 år) och majoriteten (52 personer) är kvinnor.

Såväl antalet misstänkta som bekräftade fall har avtagit snabbt under de senaste dagarna vilket tyder på att utbrottet börjar ta slut. Detta samt den hastiga starten på utbrottet i kombination med den breda geografiska spridningen av utbrottsfall gör att ett färskt livsmedel med begränsad hållbarhet misstänkt ha varit orsaken. Arbetet med att identifiera en mer specifik källa fortgår i samverkan mellan regionala smittskyddsenheter, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten.

Figur 2022-10-20. Insjukningskurva för utbrottsfallen med Salmonella Typhimurium (n=84).

Figuren visar att de personer som identifierats tillhöra utbrottet har insjuknat eller provtagits mellan 17 september och 6 oktober.

2022-10-13

Totalt har 54 bekräftade utbrottsfall med Salmonella Typhimurium rapporterats från 20 olika regioner under perioden 17 september till 5 oktober. Sjukdomsfallen är i åldrarna 8-86 år och 31 av de insjuknade är kvinnor. Fallen har kunnat kopplas samman med hjälp av helgenomsekvensering (analys av bakteriens arvsmassa). Berörda smittskyddsenheter, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten utreder utbrottet för att identifiera smittkällan som misstänks vara ett livsmedel med bred distribution i Sverige.

Arbete med att samla information om vad bekräftade utbrottsfall har ätit innan insjuknandet sker via intervjuer och insamling av enkäter. Svaren används för att bilda hypoteser och jämförs även mot vad personer i en kontrollgrupp anger att de har ätit för att bedöma om det finns livsmedel som de insjuknade har ätit i högre utsträckning än kontrollerna.

Figur 2022-10-13. Insjukningskurva för utbrottsfallen med Salmonella Typhimurium (n=54).

Figuren visar att de personer som identifierats tillhöra utbrottet har insjuknat eller provtagits mellan 17 september och 5 oktober

2022-10-10

Från den 17 september har 19 personer bekräftats smittade med Salmonella Typhimurium. Helgenomsekvensering (analys av bakteriens arvsmassa) har visat att sjukdomsfallen bär på samma stam av Salmonella Typhimurium och därmed misstänks ha smittats av en gemensam källa. Fallen, som är i åldrarna 14-81 år (median=42 år), är hemmahörande i elva olika regioner i Sverige och 10 av de insjuknade är kvinnor. Berörda smittskyddsenheter, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten utreder utbrottet för att identifiera smittkällan som misstänks vara ett livsmedel med bred distribution i Sverige.

Figur 2022-10-10. Insjukningskurva för utbrottsfallen med Salmonella Typhimurium (n=19).

Figuren visar att de personer som identifierats tillhöra utbrottet har insjuknat mellan 17 och 25 september.

2022-10-27

Det är nu 95 personer, insjuknade 17 september till 13 oktober, som har bekräftats tillhöra utbrottet med Salmonella Typhimurium. Utbrottsfallen är i åldrarna 4-87 år (medelålder 48 år) och majoriteten (61 personer) är kvinnor.

Antalet nya bekräftade utbrottsfall har avtagit ytterligare vilket tyder på att produkten som orsakat utbrottet sedan en tid inte längre finns kvar på marknaden. Spårningsarbetet för att identifiera orsaken fortgår i samverkan med regionala smittskyddsenheter och Livsmedelsverket.

Figur 2022-10-27. Insjukningskurva för utbrottsfallen med Salmonella Typhimurium (n=95).

Figuren visar att de personer som identifierats tillhöra utbrottet har insjuknat eller provtagits mellan 17 september och 13 oktober.

2022-10-20

Hittills har 84 personer, insjuknade mellan 17 september och 6 oktober, bekräftats tillhöra utbrottet med Salmonella Typhimurium. Utbrottsfallen återfinns i 20 av landets 21 regioner, är i åldrarna 4-87 år (medelålder 48 år) och majoriteten (52 personer) är kvinnor.

Såväl antalet misstänkta som bekräftade fall har avtagit snabbt under de senaste dagarna vilket tyder på att utbrottet börjar ta slut. Detta samt den hastiga starten på utbrottet i kombination med den breda geografiska spridningen av utbrottsfall gör att ett färskt livsmedel med begränsad hållbarhet misstänkt ha varit orsaken. Arbetet med att identifiera en mer specifik källa fortgår i samverkan mellan regionala smittskyddsenheter, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten.

Figur 2022-10-20. Insjukningskurva för utbrottsfallen med Salmonella Typhimurium (n=84).

Figuren visar att de personer som identifierats tillhöra utbrottet har insjuknat eller provtagits mellan 17 september och 6 oktober.

2022-10-13

Totalt har 54 bekräftade utbrottsfall med Salmonella Typhimurium rapporterats från 20 olika regioner under perioden 17 september till 5 oktober. Sjukdomsfallen är i åldrarna 8-86 år och 31 av de insjuknade är kvinnor. Fallen har kunnat kopplas samman med hjälp av helgenomsekvensering (analys av bakteriens arvsmassa). Berörda smittskyddsenheter, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten utreder utbrottet för att identifiera smittkällan som misstänks vara ett livsmedel med bred distribution i Sverige.

Arbete med att samla information om vad bekräftade utbrottsfall har ätit innan insjuknandet sker via intervjuer och insamling av enkäter. Svaren används för att bilda hypoteser och jämförs även mot vad personer i en kontrollgrupp anger att de har ätit för att bedöma om det finns livsmedel som de insjuknade har ätit i högre utsträckning än kontrollerna.

Figur 2022-10-13. Insjukningskurva för utbrottsfallen med Salmonella Typhimurium (n=54).

Figuren visar att de personer som identifierats tillhöra utbrottet har insjuknat eller provtagits mellan 17 september och 5 oktober

2022-10-10

Från den 17 september har 19 personer bekräftats smittade med Salmonella Typhimurium. Helgenomsekvensering (analys av bakteriens arvsmassa) har visat att sjukdomsfallen bär på samma stam av Salmonella Typhimurium och därmed misstänks ha smittats av en gemensam källa. Fallen, som är i åldrarna 14-81 år (median=42 år), är hemmahörande i elva olika regioner i Sverige och 10 av de insjuknade är kvinnor. Berörda smittskyddsenheter, Livsmedelsverket och Folkhälsomyndigheten utreder utbrottet för att identifiera smittkällan som misstänks vara ett livsmedel med bred distribution i Sverige.

Figur 2022-10-10. Insjukningskurva för utbrottsfallen med Salmonella Typhimurium (n=19).

Figuren visar att de personer som identifierats tillhöra utbrottet har insjuknat mellan 17 och 25 september.