Salmonella Typhimurium (Sverige, aug-dec 2017)

Lyssna

Ett utbrott av en ovanlig salmonellatyp har utretts av Folkhälsomyndigheten, berörda smittskyddsenheter och Livsmedelsverket. Utbrottet bedömdes vara över i december 2017.

27 december 2017

Totalt insjuknade 72 personer av den specifika salmonellatyp som påvisats i den återkallade salamin. Utbrottet bedöms vara över även om ytterligare enstaka fall fortfarande kan tillkomma eftersom salamin har lång hållbarhet. Det senaste kända fallet insjuknade i början av november.

Figur 2. Insjukningskurva för Salmonella Typhimurium, december 2017

Insjukningskurva för Salmonella Typhimurium 27 december 2017

10 oktober 2017

Hittills har totalt 57 personer med den specifika salmonellatypen rapporterats till Folkhälsomyndigheten. Den salami som ligger bakom sjukdomsfallen återkallades av företaget den 22 september men eftersom det är en produkt med lång hållbarhet kan den fortfarande finnas hemma hos personer. Hittills har 20 salamikorvar skickats för analys och salmonella har påvisats i fyra av dessa prover. Två av de positiva proven kom från oöppnade förpackningar.

Figur 1. Insjukningskurva för Salmonella Typhimurium, oktober 2017

Insjukningskurva för salmonella Typhimurium hösten 2017

25 september 2017

I utbrottsutredningen har det nu framkommit en koppling till Fuet-salami av märket Zeta (Di Luca & Di Luca). Berörda smittskyddsenheter har hittills intervjuat 18 av de totalt 30 bekräftade fallen och av dem svarar 17 personer att de har ätit den specifika salamin. Misstanken om salmonellaföroreningen ledde i fredags till att företaget valde att genast återkalla produkten och gå ut med pressmeddelande. De bekräftade fallen har insjuknat mellan 30 augusti och 11 september och finns i sju län med flest fall i Stockholm, Västra Götaland och Skåne. Ytterligare fall kan tillkomma eftersom salamikorven har lång hållbarhetstid och kan finnas kvar hos de kunder som inte nåtts av beskedet om tillbakadragandet.

Den som har ätit av salamin och får symtom på salmonellainfektion, som buksmärtor, feber, diarréer och ibland kräkningar, kan kontakta 1177 Vårdguiden eller sin vårdcentral.

Företagets information om återkallande av livsmedel

21 september 2017

Sedan slutet av augusti har 30 fall av samma salmonellatyp (Typhimurium MLVA 3-19-11-N-311) rapporterats till Folkhälsomyndigheten från flera län i Sverige. De insjuknade personerna finns åldern 3 till 74 år och det är något fler män än kvinnor. Än så länge är smittkällan okänd, men en utredning pågår i samarbete med berörda smittskydd och andra myndigheter för att så fort som möjligt identifiera och undanröja den.