Yersinia (Sverige och Danmark, februari-april 2019)

Lyssna

Gränsöverskridande utbrott av Yersinia enterocolitica är över. Utredningen visar att färsk spenat kan ha orsakat utbrottet men smittkällan har inte bekräftats.

25 juni 2019

Totalt insjuknade 37 personer i Sverige i det utbrott av Yersinia enterocolitica som upptäcktes i slutet på mars i år. Ytterligare 20 personer i Danmark bekräftades tillhöra utbrottet. Utbrottet är, vad vi känner till, det första gränsöverskridande utbrottet av Y. enterocolitica som upptäckts i Europa.

Personerna som insjuknat i Sverige, 20 kvinnor och 17 män, är mellan 6 och 62 år (medianålder 27) och kommer från olika delar av landet. De flesta personerna insjuknade i mars (Figur 1 2019-06-25).

Figur 1 2019-06-25. Insjukningskurva för bekräftade fall.

Stapeldiagram över insjukningskurva för bekräftade fall av yersinia

Utbrottet upptäcktes då ett högre antal fall än förväntat rapporterades och kunde bekräftas med hjälp av helgenomsekvensering, det vill säga analys av bakteriernas arvsmassa. Yersinia är inte en del av Folkhälsomyndigheten mikrobiella övervakningsprogram och typning av isolat sker enbart som stöd vid nationella utbrott eller annan specifik frågeställning. Under utbrottsperioden skickades 47 isolat av serotyp O3 in för typning och av dessa bekräftades 37 tillhöra utbrottet.

Utbrottet har utretts av berörda myndigheter i Sverige och i Danmark. I Sverige har de insjuknade intervjuats av berörda smittskyddsenheter och de har också fått besvara en enkät med frågor angående vad de ätit och gjort under perioden före insjuknande. Enkätsvaren har sedan jämförts med enkätsvar från friska individer med syfte att identifiera livsmedel som kan ha orsakat utbrottet. I Danmark framkom en tydlig misstanke att utbrottet orsakats av färsk spenat. I Sverige var spenat en av flera misstänkta vegetabilier. Gemensamma leveranser av färsk spenat till de livsmedelskedjor i Sverige och Danmark där majoriteten av de insjuknade har handlat har spårats. Under aktuell period har färsk spenat importerats från flera odlare. En av dessa odlare hade levererat både till Sverige och till Danmark. Det aktuella landet är notifierat om misstanken via EU:s varningssystem om livsmedel, RASFF.

Sett till utbrottets förlopp så orsakades det sannolikt av ett livsmedel med kortare hållbarhet som distribuerats över hela landet, såväl som i Danmark, och som inte längre finns kvar på marknaden. Färsk spenat är den troligaste smittkällan men det har inte kunnat verifieras.

Läs mer