Manual – Registrera vaccinationer i det nationella vaccinationsregistret (NVR)

Lyssna

Denna sida ger praktisk information om hur manuell rapportering till det nationella vaccinationsregistret går till.

Inloggningssidan

Nationella vaccinationsregistret (vaccinationsregistret.folkhalsomyndigheten.se)

Figur 1. Visar inloggningssidan för den manuella rapporteringen.

Skärmdump som visar inloggningssidan för manuell inrapportering till det nationella vaccinationsregistret

Registrera vaccinationer

Efter att du har loggat in i systemet kan du enkelt välja att registrera via formulär eller filuppladdning.

Figur 2. Visar registreringssidan för inrapportering.

Skärmdump som visar de valmöjligheter som finns för inrapportering - barnvaccinationer, covid-19-vaccinationer, pneumokockvaccinationer samt inrapportering via fil.

En ny sida öppnas med ett formulär där du kan mata in uppgifter om vaccinationer alternativt ladda upp en fil.

Figur 3. Visar formulär för registrering av vaccinationer.

Skärmdump från sidan med formulär för att registrera vaccinationer vilken visar vilka uppgifter som måste fyllas i.

När du har angett person-id, vaccin, vaccinationsdatum, person-id-typ, satsnummer samt vaccinerande enhet, väljer du en av de tre knapparna under formuläret. Vaccinationsposterna flyttas då till listan nedan med dagens registrerade vaccinationer.

Lägga till en vaccinationspost

Det finns tre alternativ för att lägga till en vaccinationspost till listan:

  • Spara, behåll person: När du trycker på knappen ”Spara, behåll person”, kommer person-id att behållas i formuläret. Vaccin och satsnummer rensas. Välj denna knapp om du ska registrera ytterligare en vaccinpost för samma person.
  • Spara, behåll vaccin: När du trycker på knappen ”Spara, behåll vaccin”, kommer vaccin och satsnummer att behållas i formuläret. Person-id rensas. Välj denna knapp vid registrering av vaccinposter för flera personer som fått samma vaccin.
  • Spara, rensa: När du trycker på knappen ”Spara, rensa formulär”, sparas och rensas alla uppgifter i formuläret.

Oavsett vilken knapp du väljer, kommer vaccinationsdatum och vaccinerande enhet att behålla senaste registrerade uppgift.

Lista över dagens registrerade vaccinationer

Alla registreringar som gjorts under dagen samlas i denna lista. Varje dag kl. 06.00, 18.00, 20.00, 22.00 och 23.00 skickas automatiskt dagens registrerade vaccinationer till det nationella vaccinationsregistret på Folkhälsomyndigheten och listan töms. Om du behöver logga in igen syns de vaccinationer som du registrerat samma dag (se tider ovan). Du hittar listan under formuläret ”Registrerade vaccinationer”. Under tiden som vaccinationsposterna ligger i denna lista kan du ångra en vaccinationspost. En felaktig registrering kan däremot inte rättas via formuläret. Kontakta därför support (länk) för hjälp. När vaccinationerna har skickats töms listan.

Hantering av vårdenheter

Under ”Mina vårdenheter” kan du se vilken/vilka vårdenheter du är kopplad till. Namnen på dessa finns i formulärets lista för vaccinerande enhet.

Figur 4. Visar Mina vårdenheter.

Bilden visar skärmdump med de vårdenheter som är kopplade till kontot.

För detaljerade instruktioner om hur du hanterar dina vårdenheter, hänvisar vi till sidan:

Manual – Skapa och administrera ett konto för manuell rapportering till det nationella vaccinationsregistret (NVR)