Uppladdning av rapportfil i XML- eller CSV-format till det nationella vaccinationsregistret (NVR)

Lyssna

Denna sida ger praktisk information till användare om hur uppladdning av rapportfil i XML- eller CSV-format till det nationella vaccinationsregistret går till.

För att kunna ladda upp en XML- eller CSV-fil till det nationella vaccinationsregistret behöver du ett konto. För att skapa ett konto läs på sidan: Manual – Skapa och administrera ett konto

Inloggningssidan

Inloggningssidan är den sida du kommer till när du går till adressen: Inloggningssidan manuella rapporteringen (vaccinationsregistret.folkhalsomyndigheten.se)

Figur 1. Inloggningssida manuell inrapportering.

Skärmdump som visar inloggningssidan för manuell rapportering till det nationella vaccinationsregistret

Ladda upp en XML- eller CSV-fil

Efter att du loggat in i systemet kan du välja att ladda upp en XML- eller CSV-fil under ”Filuppladdning”.

Figur 2. Valalternativ för inrapportering.

Skärmdump som visar de valmöjligheter som finns för inrapportering - barnvaccinationer, covid-19-vaccinationer, pneumokockvaccinationer samt inrapportering via fil.

En ny sida öppnas och du får ladda upp en XML- eller CSV-fil och därefter skicka den. Se figur 3.

Figur 3. Rapporteringssida för filuppladdning.

Skärmdump som visar den sida där rapportering via filuppladdning ske.

XML- eller CSV-filer ska innehålla vaccinationsposter. XML- eller CSV-filer är inte en typ av filer som man normalt skriver manuellt. Dessa typer av filer kan skapas av journalsystem under den förutsättningen att tillverkaren av journalsystemet har skapat en sådan funktion. XML-filen måste ha rätt struktur och kunna valideras mot XSD-schemat som ligger här:

XML-schema (vaccinationsregistret.folkhalsomyndigheten.se)

CSV-filer ska också laddas upp utan valideringsfel. Observera att en CSV-fil endast kan användas för att rapportera covid-19-vaccinationer. Däremot kan både barn- och covid-19-vaccinationer skickas i samma XML-fil.

Om du försöker att ladda upp en felaktig fil får du ett felmeddelande och filen kommer inte att godkännas.