Importera covid-19-vaccinationer i CSV-format

Lyssna

Det nationella vaccinationsregistret (NVR) utökar möjligheterna att ta emot covid-19 vaccinationer genom att vårdgivare och journalsystemen kan ladda upp en CSV-fil för överföring. Uppladdningen görs via webbgränssnitt i NVR och aktiveras när covid-19 vaccinationer har börjat att föras över.

Syftet är att erbjuda ett enklare sätt att rapportera vaccinationer på för de vårdgivare och journalsystem som inte har en helautomatiserad överföring till NVR. Denna lösning riktar sig främst till den aktör som endast ska rapportera covid-19 vaccinationer under en begränsad tid. Om du planerar att utveckla en direktintegration kontakta NVR för mer information via supportvaccinationsregister@folkhalsomyndigheten.se.

En CSV-fil ska användas enbart för att rapportera covid-19 vaccinationer.

CSV-format

Vaccinationsuppgiften ska skickas i CSV-format med användning av ”;” som fältavgränsare. Filnamn ska alltid sluta med ”.csv” med stora eller små bokstäver.

Följande tabell beskriver det fältformat och den information som ska användas vid rapportering av covid-19 vaccinationer.

Kolumnen ”Format” tolkas som:

 • Obligatorisk (NotNull) eller Ej obligatorisk (Null)
 • Datatyp med max antal tecken eller mönster inom parantes.
Tabell. Fältformat och information vid rapportering.
EgenskapObligatorisktFormatBeskrivning
systemName Ja Text (20) Namn som identifierar systemet.
dateTimeCreated Ja DateTime (YYYY-MM-DDTHH:MM:SS) Filens skapelsedatum. Ska vara så nära exporteringsdatum som möjligt. Ex: 2015-10-01T15:39:08
uniqueReference Nej Text (80) Vaccinations-id i journalsystemet. Används tillsammans med systemnamn för att uppdatera befintlig eller skapa en ny anmälan i registret.
patientId Ja Text (20) Patientens personnummer eller samordningsnummer.
patientIdType Ja Number (1) 0|1 0: personnummer. 1: samordningsnummer.
NPLId (a) Nej Number (14) Vaccinproduktens identifierings-id enligt Läkemedelsverkets kodverk.
vaccineName (a) Nej Text (80) Vaccinproduktnamn ska användas bara om det inte finns något NPL-id (gäller licensprodukt).
batchNumber Ja Text (20) Satsnummer som finns på vaccinets ytterförpackning.
doseNumber Ja Number (2) 0 till n Administrerat dosnummer. Ex: 0,1,2,3,4... n
vaccinationDate Ja Date (YYYY-MM-DD) Datum när vaccinet administrerades (t.ex. 2021-01-01)
vaccinationStatus Ja Number (1) 0|1 0: betraktas som en aktiv vaccination. 1: om vaccinationen ska makuleras.
careGiverOrganisationNumber Ja Text (12) Vårdgivarens organisationsnummer enligt Skatteverkets kodverk.
careGiverName Nej Text (255) Officiellt namn på vårdgivaren.
CareUnitName Nej Text (255) Namn på vårdenheten.

(a) Minst en av egenskaperna ”NPLId” och ”vaccineName” ska anges. ”NPLId” ska användas i första hand. Om ”NPLId” inte är tillgängligt (t.ex. att produkten upphandlats utanför Sverige) ska ”vaccineName” rapporteras.

Vad CVS-filen ska inkludera

CSV-filen ska inkludera rubriker i samma ordning som presenteras i tabellen. Se exempel:

 • Första raden (i en rad):
  systemName;dateTimeCreated;uniqueReference;patientId;patientIdType;NPLId;vaccineName;batchNumber;doseNumber;vaccinationDate;vaccinationStatus;careGiverOrganisationNumber;careGiverName;careUnitName;careUnitContactName;careUnitContactMail;careUnitContactPhone
 • Vaccination #1 med ”NPLId” (i en rad):
  mySystem;2015-10-01T15:39:08;123;200808080808;0;12345678912345;;COV123;0;2021-01-01;0;1234567890;MyCareGiver;MyCareUnit;;kontakt@mycareunit.se;080-8080808
 • Vaccination #2 med vaccinproduktnamn (i en rad):
  mySystem;2015-10-01T15:39:08;345;200808080808;0;;Covidix19;COV123;0;2021-01-01;0;1234567890;MyCareGiver;MyCareUnit;;kontakt@mycareunit.se;080-8080808

Varför behöver vårdenhet anges?

Information om vårdenhet används:

 • som kontaktinformation för att rätta till felaktiga anmälningar,
 • för att granska vaccinationsrapporteringar och hitta eventuella avvikelser.

Krav på leverantör

För att ladda upp CSV-filer ska leverantören ansöka om ett konto i det nationella vaccinationsregistret för manuell rapportering via webbgränssnittet:

För att vaccinationer ska föras över till registret måste CSV-filens innehåll valideras utan fel. Validering av CSV-filer följer specifikationen som beskrivits ovan. Om valideringen misslyckas tas inte filen emot.

Filändelserna ska vara ”.csv” eller ”.CSV”.

Om information saknas ska fältet vara tomt men innehålla samma antal kolumner på alla rader (se Vaccination #2 där ”NPLId” saknas).