Inrapportering i första hand

Direkt via ett journalsystem eller indirekt via Svevac.

Inrapportering i andra hand

Uppladdning av XML-fil – avser data som kan exporteras från journalsystem och sker manuellt via det nationella vaccinationsregistrets webbsida eller via en säker anslutning till Folkhälsomyndighetens server (SFTP-överföring).

Inrapportering i tredje hand

Manuellt rapportera direkt via formuläret på det nationella vaccinationsregistrets webbsida. Detta sista alternativ innebär dock dubbelarbete i de fall samma uppgifter rapporteras både till journalsystem och direkt till det nationella vaccinationsregistret.

För att kunna skicka in dina rapporter på detta sätt måste du först registrera ett konto via det nationella vaccinationsregistrets webbsida. När du fullföljt din registrering får du ett lösenord via e-post. Vid första inloggningen kommer du att få byta lösenordet. När du loggar in första gången kommer du också att få välja vilken/vilka vårdenheter du vill rapportera för.

Rapportering via webbformulär – logga in

Skapa ett nytt konto

Information om hur du rapporterar och använder ditt konto (PDF, 1,3 MB)

Information om hur du manuellt rapporterar i det nationella vaccinationsregistret (PDF, 422 kB)

Rapportering ska fullgöras i anslutning till utförd vaccination. I det nationella vaccinationsregistret sparas information om den som rapporterat vaccinationen exempelvis mejladress, namn och telefonnummer.