Så sker rapportering till vaccinationsregistret

För att tillgodose olika vårdgivares behov och förutsättningar erbjuds följande alternativ för inrapportering.

Inrapportering i första hand

Direkt via ett journalsystem eller indirekt via Svevac.

Inrapportering i andra hand

Uppladdning av XML-fil – avser data som kan exporteras från journalsystem och sker manuellt via det nationella vaccinationsregistrets webbsida eller via en säker anslutning till Folkhälsomyndighetens server (SFTP-överföring).

Inrapportering i tredje hand

Manuellt registrera direkt i formuläret på det nationella vaccinationsregistrets webbsida. Detta sista alternativ innebär dock dubbelarbete i de fall samma uppgifter registreras både i journalsystem och direkt i det nationella vaccinationsregistret.

För att kunna skicka in dina rapporter måste du först registrera ett konto via det nationella vaccinationsregistrets webbsida. När du fullföljt din registrering får du ett lösenord via e-post. Vid första inloggningen kommer du att få byta lösenordet. När du loggar in första gången kommer du också att få välja vilken/vilka vårdenheter du vill rapportera för.

Vaccinationsregistret – logga in direkt

Skapa ett nytt konto i vaccinationsregistret

Information om hur du registrerar och använder ditt konto (PDF, 1,3 MB)

Information om hur du manuellt registrerar i vaccinationsregistret (PDF, 422 kB)

Rapportering ska fullgöras i anslutning till utförd vaccination. Elektronisk inrapportering ska ske dagligen. I det nationella vaccinationsregistret sparas information om den som rapporterat vaccinationen exempelvis mejladress, namn och telefonnummer.

Gå till toppen av sidan