Delta i Svenska Halt 2017

Välkomna att delta i årets nationella mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaförbrukning inom särskilt boende!

Läs inbjudan som pdf (PDF, 66 kB)

Mätning sker på valfri dag under vecka 46–47 (13 till 26 november).

Anmälan av samordningsansvarig för kommunen eller organisationen görs via länken i den gula rutan.

HALT-modulen öppnas automatiskt för alla enheter i Senior alert med rätt enhetstyp (allmän vård och omsorg, demens, korttid, psykiatri och LSS). Årets mätning sker på nationell nivå.

När mätningen är klar kan en första återkopplingsrapport tas ut med enhetens resultat, vilket kan jämföras mot kommunens och övriga riket. Folkhälsomyndigheten kommer att publicera en nationell slutrapport av mätningen under första kvartalet 2018.

Protokoll

Definitioner och kriterier för mätningen.

Protokoll för Svenska HALT 2017 (PDF, 1,1 MB)

Webbutbildning

Detta utbildningsmaterial vänder sig till dig som ska genomföra HALT-mätning och till dig som ska vidareutbilda på din enhet. Utbildningsmaterialet innehåller powerpointpresentationer med talmanus i anteckningsfältet, korta instruktionsfilmer (med ljud) om HALT-modulen och registrering samt fallövningar. Utbildningsmaterialet är framtaget inför 2016 års mätning.

Powerpointpresentationer

Om presentationerna ska skrivas ut, välj utskriftslayout "Anteckningssidor" för att få med talmanus.

Inledning och bakgrund

En kort introduktion till mätning och ämnet.

1. Vad är Svenska HALT (PowerPoint, 2,3 MB)
2. Vårdrelaterade infektioner (PowerPoint, 4,5 MB)

Hur går mätningen till?

Praktisk information om hur mätningen genomförs och vilka kriterier och definitioner som används i Svenska HALT.

3. Enhetsuppgifter (PowerPoint, 2,5 MB)
4. Inkludera vårdtagare (PowerPoint, 2,6 MB)
5. Riskfaktorer och vårdtyngdsindikatorer (PowerPoint, 2,5 MB)
6. VRI och Antibiotikabehandling (PowerPoint, 2,6 MB)
7. Hjälp, stödmaterial och kontaktuppgifter (PowerPoint, 2,6 MB)

Instruktionsfilmer

Inblick i hur HALT-modulen ser ut och hur informationen matas in.

1. Var hittar jag HALT-modul och Enhetsregistrering
2. Inkludera vårdtagare i HALT-mätning och Lägga till person
3. Riskfaktorer och vårdtyngdsindikatorer
4. Infektions- och Antibiotikaregistrering
5. Avsluta HALT-mätning

Fallövningar

Övningar på fiktiva journalanteckningar och situationer samt facit.

Fallövningar (PDF, 176 kB)
Facit fallövningar (PowerPoint, 4,2 MB)

Regionala workshops

Under veckorna 38-39 arrangerade Programråd Strama, Folkhälsomyndigheten och Senior alert regional konferenser på fyra olika orter. Årets tema var sår. Syftet med workshoparna var att motivera alla kommuner att delta i den årliga HALT-mätningen samt att stimulera till användning av resultaten i ett systematiskt förbättringsarbete. Här nedan hittas presentationer och filmer från dagarna.

Presentationer regionala HALT-workshops

1. Introduktion Regional workshop (PDF, 839 kB)

2. Introduktion Svenska HALT (PDF, 980 kB)

3. Senior alert-HALT (PDF, 587 kB)

4. Resultat_framtiden (PDF, 1,1 MB)

Temaföreläsningar

5. Äldre och sår (PDF, 2,9 MB)

6. Äldre och sår (PDF, 1,7 MB)

Goda exempel

7. Implementering (PDF, 605 kB)

8. Genombrott (PDF, 2,3 MB)

Workshops

9. WS 1_Halt-mätning (PDF, 1,4 MB)

10. WS 1_Fallövningar (PDF, 1,9 MB)

11. W2_Förbättringsarbete (PDF, 4 MB)

Film –Temaföreläsning

Äldre och Sår – Lill-Marie Persson, Specialist dermato-venereologi, Bensårscentrum Skaraborgs sjukhus