Resultat – Nationell rapport

På denna sida hittar du resultat och protokoll från tidigare mätningar inom Svenska HALT.

Tidigare rapporter

 • Svenska HALT i korthet 2017

  Utgivningsår 2018 Författare Folkhälsomyndigheten

  Sår och urinkateter är de vanligaste förekommande riskfaktorerna på särskilt boende och båda dessa innebär en ökad risk för VRI och antibiotikaanvändning…

 • Svenska HALT i korthet 2016

  Utgivningsår 2017 Författare Folkhälsomyndigheten

  Denna publikation presenterar resultat från 2016-års HALT-mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning inom särskilt boende. Årets…

 • Svenska HALT 2015

  Utgivningsår 2016 Författare Folkhälsomyndigheten

  Sammanfattning Syfte Syftet med Svenska HALT-mätningen och denna rapport är att ge en bild av hur det ser ut inom särskilt boende (SÄBO) avseende vårdrelaterade…

 • Svenska HALT 2014

  Utgivningsår 2014 Författare Folkhälsomyndigheten

  Sammanfattning Population Av Sveriges 290 inbjudna kommuner deltog 53 i den första nationella mätningen av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning…

Rena händer räddar liv - en nationell arbetsmodell

Folkhälsomyndigheten och SKL har tagit fram en modell och ett material för att stödja dig som arbetar med att systematiskt förbättra handhygien inom vård och omsorg.

Till renahänder.se