Resultat – Nationell rapport

På denna sida hittar du resultat och protokoll från tidigare mätningar inom Svenska HALT.

 • Infektioner och antibiotika hos äldre på särskilt boende – resultat från Svenska HALT 2018

  Utgivningsår 2019 Författare Folkhälsomyndigheten

  Denna publikation är en sammanställning av 2018 års mätning av vårdrelaterade infektioner, antibiotikaanvändning och riskfaktorer hos personer som bor…

 • Svenska HALT i korthet 2017

  Utgivningsår 2018 Författare Folkhälsomyndigheten

  Sår och urinkateter är de vanligaste förekommande riskfaktorerna på särskilt boende och båda dessa innebär en ökad risk för VRI och antibiotikaanvändning…

 • Svenska HALT i korthet 2016

  Utgivningsår 2017 Författare Folkhälsomyndigheten

  Denna publikation presenterar resultat från 2016-års HALT-mätning av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning inom särskilt boende. Årets…

 • Svenska HALT 2015

  Utgivningsår 2016 Författare Folkhälsomyndigheten

  Sammanfattning Syfte Syftet med Svenska HALT-mätningen och denna rapport är att ge en bild av hur det ser ut inom särskilt boende (SÄBO) avseende vårdrelaterade…

 • Svenska HALT 2014

  Utgivningsår 2014 Författare Folkhälsomyndigheten

  Sammanfattning Population Av Sveriges 290 inbjudna kommuner deltog 53 i den första nationella mätningen av vårdrelaterade infektioner och antibiotikaanvändning…

Mikroskopbild på coronavirus, cdc.org

Samlad information om covid-19.

Rena händer räddar liv - en nationell arbetsmodell

Folkhälsomyndigheten och SKR har tagit fram en modell och ett material för att stödja dig som arbetar med att systematiskt förbättra handhygien inom vård och omsorg.

Till renahänder.se

Gå till toppen av sidan