Webbsök för influensa – Säsong 2012/2013

Lyssna

Uppskattningar av influensa baserat på sökningar på Vårdguidens webbplats

Uppskattad andel av befolkningen som har influensaliknande sjukdom

Med hjälp av Webbsök kan influensaläget i Sverige uppskattas. Utvecklingen presenteras i nedanstående diagram.

Figur. Modell baserad på influensarelaterade sökningar på Vårdguiden.se

Diagram över webbsök influensa 2012-2013

I diagrammet visas det uppskattade antalet personer med influensaliknande baserat på sökningar på Vårdguidens webbplats. Säsongen 2012/2013 visas med röd linje. Två tidigare säsongers uppskattningar visas också i grafen, i grått (2010/2011) respektive svart (2011/2012).

Aktivitetsnivåerna är: Mycket låg (under gränsvärdet för epidemistart), Låg, Medelhög, Hög och Mycket hög.

Hur fungerar modellen?

Varje vecka får Folkhälsomyndigheten uppgifter om antalet sökningar gjorda på influensa och influensasymptom på Vårdguidens webbplats. Dessa matas in i en statistisk modell som uppskattar andelen patienter med influensaliknande sjukdom. Erfarenhet från tidigare säsonger visar att modellens uppskattningar följer den traditionella övervakningen väl.

För att bygga den statistiska modellen bakom uppskattningarna har sökningar från vecka 40, 2005 fram till och med vecka 15, 2009 (veckan innan de första fallen av influensa A(H1N1) uppmärksammades) används, tillsammans med data från sentinelrapporterna för samma tidsperiod.

Metoden finns utförligt presenterad i den vetenskapliga artikeln:

Web queries as a source for syndromic surveillance (journals.plos.org)