Webbsök för influensa – Säsong 2018/2019

Lyssna

Uppskattning av influensaaktiviteten utifrån sökningar på 1177 Vårdguidens webbplats.

Uppskattad andel av befolkningen som har influensaliknande sjukdom

Med hjälp av Webbsök kan influensaläget i Sverige uppskattas. Utvecklingen presenteras i nedanstående diagram.

Figur. Influensaliknande sjukdom i öppenvård. Modell baserad på influensarelaterade sökningar på 1177.se.

Graf som visar förekomsten av influensaliknande sjukdom i öppenvården under de tre senaste säsongerna, från 2016-2017 till 2018-2019.

På grund av teknisk utveckling publicerades Webbsök endast tom vecka 12.

I diagrammet visas det uppskattade antalet personer med influensaliknande sjukdom som sökt vård per 100.000 listade patienter. Nuvarande säsong visas med röd linje. Två tidigare säsongers uppskattningar visas också i grafen, i grått (2016/2017) respektive svart (2017/2018).

Aktivitetsnivåerna är: Mycket låg (under gränsvärdet för epidemistart), Låg, Medelhög, Hög och Mycket hög.