Webbsök för influensa – Säsong 2017/2018

Lyssna

Uppskattning av influensaaktiviteten utifrån sökningar på 1177 Vårdguidens webbplats.

Uppskattad andel av befolkningen som har influensaliknande sjukdom

Med hjälp av Webbsök kan influensaläget i Sverige uppskattas. Utvecklingen presenteras i nedanstående diagram.

Figur. Influensaliknande sjukdom i öppenvård. Modell baserad på influensarelaterade sökningar på 1177.se.

Graf som visar förekomsten av influensaliknande sjukdom i öppenvården under de tre senaste säsongerna, från 2015-2016 till 2017-2018.

I diagrammet visas det uppskattade antalet personer med influensaliknande sjukdom som sökt vård per 100 000 listade patienter. Nuvarande säsong visas med röd linje. Två tidigare säsongers uppskattningar visas också i grafen, i grått (2015-2016) respektive svart (2016-2017).

Aktivitetsnivåerna är: Mycket låg (under gränsvärdet för epidemistart), Låg, Medelhög, Hög och Mycket hög.

Hur fungerar Webbsök?

Varje vecka får Folkhälsomyndigheten anonymiserade uppgifter om antalet sökningar gjorda på influensa och influensasymptom på 1177 Vårdguidens webbplats. Dessa matas in i en statistisk modell som uppskattar andelen personer i befolkningen med influensaliknande sjukdom, vilket är ett av Folkhälsomyndighetens traditionella influensamått.

I början av november 2013 gick Vårdguiden och 1177 samman, och bildade 1177 Vårdguiden. I och med samgåendet har även webbplatserna sammanförts, och den gemensamma webbplatsen går under namnet 1177.se. Fram till och med vecka 44, 2013 visades i grafen uppskattningar gjorda på sökningar på Vårdguiden.se. Från och med vecka 45, 2013 visas uppskattningar gjorda på 1177.se, vilket från och med den veckan är den gemensamma webbplatsen. Dessa uppskattningar görs av en statistisk modell byggd på sökningarna för tre tidigare säsonger från både Vårdguiden.se och 1177.se.

Metoden finns utförligt presenterad i den vetenskapliga artikeln:

Web queries as a source for syndromic surveillance (journals.plos.org)