Webbsök för influensa – Säsong 2013/2014

Lyssna

Uppskattningar av influensa baserat på sökningar på 1177 Vårdguidens webbplats

Uppskattad andel av befolkningen som har influensaliknande sjukdom

Med hjälp av Webbsök kan influensaläget i Sverige uppskattas. Utvecklingen presenteras i nedanstående diagram.

Figur. Modell baserad på influensarelaterade sökningar på 1177.se.

Diagram över webbsök för influensa säsongen 2013-2014

I diagrammet visas det uppskattade antalet personer med influensaliknande sjukdom som sökt vård per 100 000 listade patienter. Säsongen 2013/2014 visas med röd linje. Två tidigare säsongers uppskattningar visas också i grafen, i grått (2011/2012) respektive svart (2012/2013).

Aktivitetsnivåerna är: Mycket låg (under gränsvärdet för epidemistart), Låg, Medelhög, Hög och Mycket hög.

Hur fungerar Webbsök?

Varje vecka får Folkhälsomyndighetens anonymiserade uppgifter om antalet sökningar gjorda på influensa och influensasymptom på 1177 Vårdguidens webbplats. Dessa matas in i en statistisk modell som uppskattar andelen personer med influensaliknande sjukdom. För att bygga den statistiska modellen bakom uppskattningarna används antalet sökningar på influensarelaterade ord tillsammans med data från sentinelrapporterna.

I början av november 2013 gick Vårdguiden och 1177 samman, och bildade 1177 Vårdguiden. I och med samgåendet har även webbplatserna sammanförts, och den gemensamma webbplatsen går under namnet 1177.se. Fram till och med vecka 44, 2013 visas i grafen uppskattningar gjorda på sökningar på Vårdguiden.se. Från och med vecka 45, 2013 visas uppskattningar gjorda på 1177.se, vilket från och med den veckan är den gemensamma webbplatsen. Dessa uppskattningar görs av en statistisk modell byggd på sökningarna för två tidigare säsonger från både Vårdguiden.se och 1177.se.

Metoden finns utförligt presenterad i den vetenskapliga artikeln:

Web queries as a source for syndromic surveillance (journals.plos.org)