Månadsstatistik kunskapsprovet

Hur många klarar kunskapsprovet vid ansökan om serverings- eller provsmakningstillstånd? Folkhälsomyndigheten redovisar statistik om kunskapsproven vid varje månadsskifte.

Kunskapsprovet infördes 1 januari 2011 och sedan starten har totalt 24 908 personer påbörjat sina kunskapsprov.

Av alla de 24 908 personer som påbörjat provet klarade 13 816 (55 %) provet på första försöket, om man tittar på hela perioden sen januari 2011. Det är 23 449 personer som nu är färdiga, det vill säga de har blivit godkända vid något av de tre försöken man har, alternativt blivit underkända efter tre försök.

Informationen i tabellen visar andelen godkända efter tre prov för de senaste fem åren.

Tabell 1. Andel godkända efter tre prov

Månad20152016201720182019
Jan 94 % 94 % 98 %  95 % 96 %
Feb 96 % 95 % 97 %  96 % 95 %
Mar 95 % 96 % 96 %  96 % 97 %
Apr 97 % 93 % 97 %  95 % 98 %
Maj 95 % 95 % 97 %  98 % 98 %
Jun 95 % 93 % 96 %  94 % 96 %
Jul 93 % 98 % 95 %  94 % 96 %
Aug 95 % 91 % 96 %  96 % 95 %
Sep 94 % 95 % 98 %  98 % 97 %
Okt 93 % 96 % 96 %  94 %
Nov 93 % 96 % 98 %  96 %
Dec 93 % 98 % 95 %  94 %

Kontakt

E-post till Alkoholtillsyn
Svar på frågor om till­verkning av alkohol och alkohol­drycker, handel med teknisk sprit och alkohol­haltiga preparat, serverings­frågor och kunskaps­provet i alkohol­lagen.

Gå till toppen av sidan