Kunskapsprovet infördes 1 januari 2011 och sedan starten har totalt 23 257 personer påbörjat sina kunskapsprov.

Av alla de 23 257 personer som påbörjat provet klarade 12 653 (54 %) provet på första försöket, om man tittar på hela perioden sen januari 2011. Det är 21 811 personer som nu är färdiga, det vill säga de har blivit godkända vid något av de tre försöken man har, alternativt blivit underkända efter tre försök.

Informationen i tabellen visar andelen godkända efter tre prov för de senaste fem åren.

Tabell 1. Andel godkända efter tre prov

Månad20152016201720182019
Jan 94 % 94 % 98 %  95 % 96 %
Feb 96 % 95 % 97 %  96 % 95 %
Mar 95 % 96 % 96 %  96 %
Apr 97 % 93 % 97 %  95 %
Maj 95 % 95 % 97 %  98 %
Jun 95 % 93 % 96 %  94 %
Jul 93 % 98 % 95 %  94 %
Aug 95 % 91 % 96 %  96 %
Sep 94 % 95 % 98 %  98 %
Okt 93 % 96 % 96 %  94 %
Nov 93 % 96 % 98 %  96 %
Dec 93 % 98 % 95 %  94 %