Kunskapsprovet infördes 1 januari 2011 och sedan starten har totalt 22 896 personer påbörjat sina kunskapsprov.

Av alla de 22 896 personer som påbörjat provet klarade 12 400 (54 %) provet på första försöket, om man tittar på hela perioden sen januari 2011. Det är 21 458 personer som nu är färdiga, det vill säga de har blivit godkända vid något av de tre försöken man har, alternativt blivit underkända efter tre försök.

Informationen i tabellen visar andelen godkända efter tre prov för de senaste fem åren.

Tabell 1. Andel godkända efter tre prov

Månad20142015201620172018
Jan 96 % 94 % 94 % 98 %  95 %
Feb 94 % 96 % 95 % 97 %  96 %
Mar 95 % 95 % 96 % 96 %  96 %
Apr 94 % 97 % 93 % 97 %  95 %
Maj 94 % 95 % 95 % 97 %  98 %
Jun 95 % 95 % 93 % 96 %  94 %
Jul 92 % 93 % 98 % 95 %  94 %
Aug 90 % 95 % 91 % 96 %  96 %
Sep 97 % 94 % 95 % 98 %  98 %
Okt 92 % 93 % 96 % 96 %  94 %
Nov 93 % 93 % 96 % 98 %  96 %
Dec 94 % 93 % 98 % 95 %  94 %