Årsstatistik för kunskapsprovet

Lyssna

Hur många kunskapsprov skrivs varje år vid ansökan om serverings- eller provsmakningstillstånd? Folkhälsomyndigheten redovisar årligen statistik över antalet genomförda kunskapsprov och dess resultat.

Bakgrund

För att erhålla ett nytt serveringstillstånd är det ett krav från 2011 att den sökande klarar ett kunskapsprov avseende alkohollagstiftningen, enligt 8 kap. 12 § alkohollagen (2010:1622).

Kunskapsprovet finns i sju varianter. Det är den som ansöker om serveringstillstånd som ska skriva provet. Om sökanden är en juridisk person ska den eller de personer som har ett betydande inflytande och är aktiva i serveringsverksamheten skriva prov. Ytterligare vägledning finns i myndighetens föreskrifter. Utifrån vilken typ av serveringstillstånd ansökan gäller så bestämmer kommunen vilken av de sju provtyperna den sökande ska skriva, se tabell 1.

Kunskapsprovet är uppdelat på fyra frågeområden:

 • alkoholpolitik,
 • tillsyn,
 • mat och utrustning samt
 • servering.

För att erhålla ett godkänt resultat på provet krävs det att provskrivaren har minst 75 % rätt per frågeområde.

Provet finns tillgängligt på tre språk, svenska, engelska och arabiska.

Den som skriver kunskapsprovet har tre försök på sig, per ansökan om serveringstillstånd, att bli godkänd. Ett godkänt resultat är giltigt i fem år från och med provdatumet.

Tabell 1. Kunskapsprovets 7 olika provtyper och antal frågor per frågeområde.
Provtyp Alkoholpolitik (antal frågor) Tillsyn (antal frågor) Mat och utrustning (antal frågor) Servering (antal frågor)
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 8 8 12 32
Stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap vid cateringverksamhet 8 8 12 32
Stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap utan cateringverksamhet 4 8 8 24
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 4 8 8 24
Tillfälligt serveringstillstånd i slutet sällskap 4 4 4 16
Tillstånd för pausservering 4 8 0 16
Tillstånd för provsmakning 4 8 0 16

Statistik 2023

Under 2023 genomfördes totalt 3 688 prov. Det är färre genomförda prov än året innan. Under 2023 godkändes 59 % av de genomförda provtillfällena av kunskapsprovet, se tabell 2.

Liksom tidigare år var den vanligaste typen av prov som genomfördes under 2023 stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, vilket motsvarar 68,5 % av alla prov som genomfördes under året, se tabell 3.

Flest prov skrevs på svenska, 94 % under 2023, se tabell 4.

Från och med 2022 presenteras statistiken som antal och andel skrivna prov. Tidigare presenterades även antal provskrivare per år. För att inte spara personuppgifter vi inte längre behöver, avidentifieras ej godkända prov efter 90 dagar. Vi kan därmed inte följa antalet provskrivare under hela året.

Tabeller

Tabell 2. Antal genomförda kunskapsprov, varav godkända som antal och andel, 2011-2023.
År Totalt antal genomförda kunskapsprov Antal med godkänt resultat efter alla provtillfällen, (andel)
2011 6 716 2 458 (36 %)
2012 4 959 2 636 (53 %)
2013 4 538 2 431 (53%)
2014 4 710 2 521 (53 %)
2015 4 720 2 641 (56 %)
2016 4 364 2 582 (59 %)
2017 4 088 2 560 (62 %)
2018 3 946 2 526 (64 %)
2019 3 795 2 491 (65 %)
2020 2 812 1 918 (68 %)
2021 3 082 2 028 (66 %)
2022 4 521 2 318 (51 %)
2023 3 688 2 186 (59 %)

Förklaring till provtyperna i tabell 3:

 • Provtyp 1: Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
 • Provtyp 2: Stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap vid cateringverksamhet
 • Provtyp 3: Stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap utan cateringverksamhet
 • Provtyp 4: Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
 • Provtyp 5: Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap
 • Provtyp 6: Tillstånd för pausservering
 • Provtyp 7: Tillstånd för provsmakning
Tabell 3. Antal och andel skrivna kunskapsprov, per provtyp, 2011-2023.
År Provtyp 1 Provtyp 2 Provtyp 3 Provtyp 4 Provtyp 5 Provtyp 6 Provtyp 7
2011 4 033 (60 %) 40 (1 %) 257 (4 %) 1 245 (19 %) 1 065 (16 %) 54 (1 %) 22 (0 %)
2012 3 229 (65 %) 27 (1 %) 289 (6 %) 760 (15 %) 600 (12 %) 47 (1 %) 7 (0 %)
2013 3 159 (70 %) 52 (1 %) 327 (7 %) 509 (11 %) 407 (9 %) 64 (2 %) 20 (0 %)
2014 3 106 (66 %) 43 (1 %) 357 (8 %) 770 (16 %) 381 (8 %) 41 (1 %) 12 (0 %)
2015 3 227 (68 %) 30 (0,6%) 391 (8 %) 615 (13 %) 405 (9 %) 36 (1 %) 7 (0 %)
2016 2 904 (66 %) 42 (1 %) 353 (8 %) 611 (14 %) 376 (9 %) 42 (1 %) 36 (1 %)
2017 2 811 (69 %) 16 (0,5 %) 306 (7 %) 549 (13 %) 333 (8 %) 29 (1 %) 44 (1 %)
2018 2 663 (67 %) 33 (1 %) 308 (8 %) 507 (13 %) 370 (9 %) 33 (1 %) 32 (1 %)
2019 2 630 (69 %) 37 (1 %) 328 (9 %) 473 (12 %) 274 (7 %) 20 (1 %) 33 (1 %)
2020 2 286 (81 %) 26 (1 %) 226 (8 %) 140 (5 %) 98 (4 %) 12 (0,5 %) 24 (0,5 %)
2021 2 417 (78 %) 10 (0,3 %) 269 (9%) 201 (6,5 %) 147 (5 %) 15 (0,5 %) 23 (0,7 %)
2022 2 933 (65 %) 42 (1 %) 376 (8,3 %) 708 (15,6 %) 378 (8,4 %) 35 (0,7 %) 48 (1 %)
2023 2 523 (68,5 %) 20 (0,5 %) 302 (8 %) 527 (14,3 %) 269 (7,3 %) 28 (0,8 %) 19 (0,6 %)
Tabell 4. Antal och andel skrivna kunskapsprov, per språk, 2011-2023.
År Svenska Engelska Franska Arabiska
2011 6 670 (99 %) 46 (1 %) 0 (0 %) Arabiska introducerades som provspråk under juni månad 2013.
2012 4 923 (99 %) 34 (1 %) 2 (0 %) Arabiska introducerades som provspråk under juni månad 2013.
2013 4 440 (98 %) 69 (2 %) 5 (0 %) 24 (1 %)
2014 4 567 (97 %) 79 (2 %) 7 (0 %) 57 (1 %)
2015 4 562 (96 %) 85 (2 %) 2 (0 %) 71 (2 %)
2016 4 230 (96 %) 71 (2 %) 1 (0 %) 62 (1,5 %)
2017 3 944 (96 %) 76 (2 %) 3 (0 %) 65 (1,5 %)
2018 3 778 (96 %) 54 (1 %) 1 (0 %) 113 (3 %)
2019 3 588 (95 %) 88 (2 %) 0 (0 %) 119 (3 %)
2020 2 660 (95 %) 61 (2 %) 3 (0 %) 88 (3 %)
2021 2 899 (94 %) 103 (3,5 %) 2 (0 %) 78 (2,5 %)
2022 4 261 (94 %) 152 (3,5 %) 0 (0 %) (a) 108 (2,5 %)
2023 3 476 (94 %) 125 (3,5 %) 0 (0 %) (a) 87 (2,5 %)

(a) Franska var tillgängligt som provspråk till och med mars 2022.

Kontakt

Svar på frågor om till­verkning av alkohol och alkohol­drycker, handel med teknisk sprit och alkohol­haltiga preparat, serverings­frågor och kunskaps­provet i alkohol­lagen.

alkoholtillsyn@folkhalsomyndigheten.se