Årsstatistik för kunskapsprovet

Lyssna

Hur många kunskapsprov skrivs varje år vid ansökan om serverings- eller provsmakningstillstånd? Folkhälsomyndigheten redovisar årligen statistik över antalet genomförda kunskapsprov och dess resultat.

Bakgrund

För att erhålla ett nytt serveringstillstånd är det ett krav från 2011 att den sökande klarar ett kunskapsprov avseende alkohollagstiftningen, enligt 8 kap. 12 § alkohollagen (2010:1622).

Kunskapsprovet finns i sju varianter. Det är den som ansöker om serveringstillstånd som ska skriva provet. Om sökanden är en juridisk person ska den eller de personer som har ett betydande inflytande och är aktiva i serveringsverksamheten skriva prov. Ytterligare vägledning finns i myndighetens föreskrifter. Utifrån vilken typ av serveringstillstånd ansökan gäller så bestäms vilken av de sju provtyperna den sökande ska skriva, se tabell 1.

Kunskapsprovet är uppdelat på fyra frågeområden:

 • alkoholpolitik,
 • tillsyn,
 • mat och utrustning samt
 • servering.

För att erhålla ett godkänt resultat på provet krävs det att provskrivaren har över 75 % rätt per frågeområde.

Provet finns tillgängligt på tre språk, svenska, engelska och arabiska.

Den som skriver kunskapsprovet har tre försök på sig, per ansökan om serveringstillstånd, att bli godkänd. Ett godkänt resultat är giltigt i fem år, från och med provdatumet.

Tabell 1. Kunskapsprovets 7 olika provtyper och antal frågor per frågeområde.
ProvtypAlkoholpolitik (antal frågor)Tillsyn (antal frågor)Mat och utrustning (antal frågor)Servering (antal frågor)
Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten 8 8 12 32
Stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap vid cateringverksamhet 8 8 12 32
Stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap utan cateringverksamhet 4 8 8 24
Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten 4 8 8 24
Tillfälligt serveringstillstånd i slutet sällskap 4 4 4 16
Tillstånd för pausservering 4 8 0 16
Tillstånd för provsmakning 4 8 0 16

Statistik över antal genomförda kunskapsprov

Statistik 2022

Under 2022 genomfördes totalt 4 521 prov. Det är fler genomförda prov än året innan. Under 2022 godkändes 51 % av de genomförda provtillfällena av kunskapsprovet, se tabell 2.

Liksom tidigare år var den vanligaste typen av prov som genomfördes under 2022 stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten, vilket motsvarar 65 % av alla prov som genomfördes under året, se tabell 3.

Flest prov skrevs på svenska, 94 % under 2022, se tabell 4.

Från och med 2022 presenteras statistiken som antal och andel skrivna prov. Tidigare presenterades även antal provskrivare per år. För att inte spara personuppgifter vi inte längre behöver, avidentifieras ej godkända prov efter 90 dagar. Vi kan därmed inte följa antalet provskrivare under hela året.

Tabeller

Tabell 2. Antal genomförda kunskapsprov, varav godkända som antal och andel.
ÅrTotalt antal genomförda kunskapsprovAntal med godkänt resultat efter alla provtillfällen, (andel)
2011 6 716 2 458 (36 %)
2012 4 959 2 636 (53 %)
2013 4 538 2 431 (53%)
2014 4 710 2 521 (53 %)
2015 4 720 2 641 (56 %)
2016 4 364 2 582 (59 %)
2017 4 088 2 560 (62 %)
2018 3 946 2 526 (64 %)
2019 3 795 2 491 (65 %)
2020 2 812 1 918 (68 %)
2021 3 082 2 028 (66 %)
2022 4 521 2 318 (51 %)

Förklaring till provtyperna i tabell 3:

 • Provtyp 1: Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten
 • Provtyp 2: Stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap vid cateringverksamhet
 • Provtyp 3: Stadigvarande serveringstillstånd i slutet sällskap utan cateringverksamhet
 • Provtyp 4: Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten
 • Provtyp 5: Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap
 • Provtyp 6: Tillstånd för pausservering
 • Provtyp 7: Tillstånd för provsmakning
Tabell 3. Antal och andel genomförda kunskapsprov, per provtyp och år.
ÅrProvtyp 1Provtyp 2Provtyp 3Provtyp 4Provtyp 5Provtyp 6Provtyp 7
2011 4 033 (60 %) 40 (1 %) 257 (4 %) 1 245 (19 %) 1 065 (16 %) 54 (1 %) 22 (0 %)
2012 3 229 (65 %) 27 (1 %) 289 (6 %) 760 (15 %) 600 (12 %) 47 (1 %) 7 (0 %)
2013 3 159 (70 %) 52 (1 %) 327 (7 %) 509 (11 %) 407 (9 %) 64 (2 %) 20 (0 %)
2014 3 106 (66 %) 43 (1 %) 357 (8 %) 770 (16 %) 381 (8 %) 41 (1 %) 12 (0 %)
2015 3 227 (68 %) 30 (0,6%) 391 (8 %) 615 (13 %) 405 (9 %) 36 (1 %) 7 (0 %)
2016 2 904 (66 %) 42 (1 %) 353 (8 %) 611 (14 %) 376 (9 %) 42 (1 %) 36 (1 %)
2017 2 811 (69 %) 16 (0,5 %) 306 (7 %) 549 (13 %) 333 (8 %) 29 (1 %) 44 (1 %)
2018 2 663 (67 %) 33 (1 %) 308 (8 %) 507 (13 %) 370 (9 %) 33 (1 %) 32 (1 %)
2019 2 630 (69 %) 37 (1 %) 328 (9 %) 473 (12 %) 274 (7 %) 20 (1 %) 33 (1 %)
2020 2 286 (81 %) 26 (1 %) 226 (8 %) 140 (5 %) 98 (4 %) 12 (0,5 %) 24 (0,5 %)
2021 2 417 (78 %) 10 (0,3 %) 269 (9%) 201 (6,5 %) 147 (5 %) 15 (0,5 %) 23 (0,7 %)
2022 2 933 (65 %) 42 (1 %) 376 (8,3 %) 708 (15,6 %) 378 (8,4 %) 35 (0,7 %) 48 (1 %)
ÅrSvenskaEngelskaFranskaArabiska
2011 6 670 (99 %) 46 (1 %) 0 (0 %) Arabiska introducerades som provspråk under juni månad 2013.
2012 4 923 (99 %) 34 (1 %) 2 (0 %) Arabiska introducerades som provspråk under juni månad 2013.
2013 4 440 (98 %) 69 (2 %) 5 (0 %) 24 (1 %)
2014 4 567 (97 %) 79 (2 %) 7 (0 %) 57 (1 %)
2015 4 562 (96 %) 85 (2 %) 2 (0 %) 71 (2 %)
2016 4 230 (96 %) 71 (2 %) 1 (0 %) 62 (1,5 %)
2017 3 944 (96 %) 76 (2 %) 3 (0 %) 65 (1,5 %)
2018 3 778 (96 %) 54 (1 %) 1 (0 %) 113 (3 %)
2019 3 588 (95 %) 88 (2 %) 0 (0 %) 119 (3 %)
2020 2 660 (95 %) 61 (2 %) 3 (0 %) 88 (3 %)
2021 2 899 (94 %) 103 (3,5 %) 2 (0 %) 78 (2,5 %)
2022 4 261 (94 %) 152 (3,5 %) 0 (0 %)(a) 108 (2,5 %)

(a) Franska var tillgängligt till och med mars 2022.

Kontakt

Svar på frågor om till­verkning av alkohol och alkohol­drycker, handel med teknisk sprit och alkohol­haltiga preparat, serverings­frågor och kunskaps­provet i alkohol­lagen.

E-post till Alkoholtillsyn