Utbildningsinsats om alkohollagen

Lyssna

Det här är ett tolkningsstöd om alkohollagens bestämmelser om servering av alkohol och alkoholdrycksliknande preparat. Stödet vänder sig till dig som arbetar inom alkoholområdet i kommunen. Materialet består av en vägledning, webbtexter samt frågor och svar.

Utvalt innehåll

Vägledning om servering - alkohollagen

Vägledning som beskriver serverings­bestämmelser och är baserad på lagtext, förarbeten och rätts­praxis.

Presentationer i Powerpoint

Om lokaler, mat och kök samt folköl till dig på länsstyrelse eller kommun som arbetar med frågor om alkoholservering.

Informationsbrev

"Aktuellt om tillsynsvägledning på alkohol- och tobaksområdet” vänder sig till dig som arbetar på en kommun, länsstyrelse eller Polismyndigheten med tillsyn av alkohol, tobaks- och nikotinprodukter.