Månadsstatistik för kunskapsprovet

Lyssna

Hur många kunskapsprov genomförs varje månad för ansökan om serverings- eller provsmakningstillstånd? Folkhälsomyndigheten redovisar statistik om kunskapsproven vid varje månadsskifte.

Kunskapsprovet infördes 1 januari 2011 och sedan starten har totalt 54 187 prov genomförts. Det är totalt 31 541 prov (58 %) som är godkända.

Under maj månad har totalt 1 942 prov genomförts och 57 % av de proven genomfördes med godkänt resultat på första försöket. Av alla prov som genomfördes i maj är totalt 59 % godkända efter samtliga försök.

Resultat för slutförda kunskapsprov

Tabell. Andel godkända kunskapsprov per månad under 2022 och 2023. Uppdaterad 2023-06-02.
Månad 2023 2022
Januari 57 % 72 %
Februari 60 % 65 %
Mars 54 % 66 %
April 63 % 48 %
Maj 59 % 48 %
Juni 49 %
Juli 42 %
Augusti 46 %
September 44 %
Oktober 48 %
November 53 %
December 48 %

Läs mer

Årsstatistik för kunskapsprov