Kunskapsprovet infördes 1 januari 2011 och sedan starten har totalt 26 720 personer påbörjat sina kunskapsprov.

Av alla de 26 720 personer som påbörjat provet klarade 15 102 (57 %) provet på första försöket, om man tittar på hela perioden sen januari 2011. Det är 25 224 personer som nu är färdiga, det vill säga de har blivit godkända vid något av de tre försöken man har, alternativt blivit underkända efter tre försök.

Informationen i tabellen visar andelen godkända efter tre prov för de senaste fem åren.

Resultat slutförda kunskapsprov

Tabell 1. Andel godkända efter tre prov
Månad20162017201820192020
Jan 94 % 98 % 95 % 96 % 96 %
Feb 95 % 97 % 96 % 95 % 97 %
Mar 96 % 96 % 96 % 97 % 99 %
Apr 93 % 97 % 95 % 98 % 97 %
Maj 95 % 97 % 98 % 98 % 97 %
Jun 93 % 96 % 94 % 96 % 96 %
Jul 98 % 95 % 94 % 96 % 97 %
Aug 91 % 96 % 96 % 95 %
Sep 95 % 98 % 98 % 97 %
Okt 96 % 96 % 94 % 96 %
Nov 96 % 98 % 96 % 97 %
Dec 98 % 95 % 94 % 93 %