Frågor och svar om dopning

Lyssna

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om dopning.

Dopning

Lyssna

Med dopning menas den otillåtna användningen av de substanser som definieras i Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel.

Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel (riksdagen.se)

Med doping menas den otillåtna användningen av substanser eller metoder för att förbättra den fysiska prestationsförmågan, inom idrotten. Inom idrotten är det världsantidopingbyrån WADA:s världsantidopingskod som definierar vilka metoder och substanser som är förbjudna. Ansvarig aktör i Sverige är Svensk antidoping

Antidoping Sverige (antidoping.se)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Om du har frågor om Sveriges dopingförebyggande arbete ska du vända dig till Antidoping Sverige. Vid frågor om svenska antidopingregler kontaktar du Riksidrottsförbundet.

Antidoping Sverige (antidoping.se)

Idrottsrörelsens antidopingarbete (rf.se)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Behöver du sjukvårdsrådgivning kan du alltid ringa 1177, de kan ge dig vägledning och hänvisa dig till rätt vårdgivare.

Information om dopning (1177.se)

Om du eller någon du känner har problem med dopning kan du kontakta Dopingjouren, de svarar på frågor via ett kontaktformulär på deras webbsida.

Dopingjouren (dopingjouren.se)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

I Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel omfattas följande medel:

  1. syntetiska anabola steroider,
  2. testosteron och dess derivat,
  3. tillväxthormon, och
  4. kemiska substanser som ökar produktion eller frigörelse av testosteron och dess derivat eller av tillväxthormon.

En expertgrupp har med utgångspunkt från lagen och idag kända och förekommande substanser upprättat en förteckning över dopningsmedel. Förteckningen är inte heltäckande utan andra substanser som inte finns upptagna i förteckningen kan utgöra dopningsmedel enligt dopningslagen.

Beskrivning av arbetet med förteckningen av dopningsmedel

Expertgruppens förteckning över dopningsmedel (PDF, 2,2 MB)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Det är Socialstyrelsen som arbetar för att personer med riskbruk, skadligt bruk och beroende ska få en god och jämlik vård, genom att ta fram olika typer av stöd för att utforma vård och insatser, exempelvis regelverk, föreskrifter och nationella riktlinjer.

Det är regionernas hälso- och sjukvård och kommunernas socialtjänst som har ansvar för vård av och stöd till personer i alla åldrar med skadligt bruk av dopningsmedel.

På 1177.se finns information om dopning samt kontaktuppgifter till mottagningar i hela Sverige, mottagningar som riktar sig till barn och unga och till vuxna.

Information om dopning (1177.se)

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Folkhälsomyndigheten har regeringens uppdrag att arbeta för ett samhälle fritt från dopning. Vi arbetar med dopningsfrågan ur ett folkhälsoperspektiv. Vi tar fram kunskap för att stärka det hälsofrämjande och förebyggande arbetet med fokus på dopning, för att på sikt minska bruket och brukets negativa konsekvenser. Det hälsofrämjande och förebyggande arbetet bedrivs av andra offentliga aktörer, exempelvis hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Myndigheten samordnar också olika nationella aktörer i arbetet mot dopning, samt följer upp utvecklingen på dopningsområdet.

Vårt arbete inom dopning

Uppdaterad:
Dela länk till frågan