Frågor och svar om lagen om tobaksfria nikotinprodukter

Lyssna

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Vi kommer löpande att fylla på denna webbsida med fler frågor och svar.

Lagen om tobaksfria nikotinprodukter

Lyssna

Folkhälsomyndigheten bedömer att det krävs en anmälan till kommunen för sådan försäljning. Folkhälsomyndigheten kan inte se att en taxfreebutik ska vara undantagna bestämmelsen om att anmäla försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter.

Om en taxfreebutik anses ligga på svenskt territorium gäller lagen om tobaksfria nikotinprodukter på samma vis som om försäljningsstället skulle vara beläget inom landet men utanför flygplatsen.

Enligt 17 § får endast den som har anmält försäljningen bedriva detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter. Detaljhandel är enligt 3 § p. 2 försäljning till konsumenter.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Folkhälsomyndighetens föreskrifter om krav på innehåll och utformning av egenkontrollprogram vid försäljning av tobakfria nikotinprodukter planeras vara klara under slutet av 2023. Dock gäller redan idag kraven i 18 § lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Det innebär bland annat att rutiner för att följa försäljningsbestämmelserna ska finnas i egenkontrollprogrammet.

I avvaktan på att föreskrifterna blir klara behöver kommunen göra en egen bedömning av vad egenkontrollprogrammet ska innehålla. Inledningsvis behöver kommunen också ta hänsyn till att regleringen om tobaksfria nikotinprodukter börjar gälla stegvis.

Därför kan det vara rimligt att kommunen gör en stegvis bedömning av egenkontrollprogrammets innehåll vartefter regleringarna träder i kraft. Exempelvis att:

  1. Rutiner för krav om åldersgräns, ålderskontroll och marknadsföring bedöms från 1 augusti 2022.
  2. Rutiner för krav om märkning bedöms efter 1 januari 2023. Men det är rimligt att avvakta till sommaren 2023 när det gäller hur innehållsdeklarationen och hälsovarningen ska utformas på förpackningarna. Då har Folkhälsomyndigheten publicerat föreskrifter som reglerar märkningskraven närmare.
  3. Rutiner för att säkerställa att produkterna är anmälda till Folkhälsomyndigheten bedöms efter 1 januari 2024. Under slutet av 2023 informerar Folkhälsomyndigheten om var och när uppgifter om anmälda produkter kommer att offentliggöras på myndighetens webbplats.
Uppdaterad:
Dela länk till frågan