Frågor och svar om lagen om tobaksfria nikotinprodukter

Lyssna

Här hittar du svar på de vanligaste frågorna om lagen om tobaksfria nikotinprodukter. Vi kommer löpande att fylla på denna webbsida med fler frågor och svar.

Lagen om tobaksfria nikotinprodukter

Lyssna

Folkhälsomyndigheten bedömer att det krävs en anmälan till kommunen för sådan försäljning. Folkhälsomyndigheten kan inte se att en taxfreebutik ska vara undantagna bestämmelsen om att anmäla försäljningen av tobaksfria nikotinprodukter.

Om en taxfreebutik anses ligga på svenskt territorium gäller lagen om tobaksfria nikotinprodukter på samma vis som om försäljningsstället skulle vara beläget inom landet men utanför flygplatsen.

Enligt 17 § får endast den som har anmält försäljningen bedriva detaljhandel med tobaksfria nikotinprodukter. Detaljhandel är enligt 3 § p. 2 försäljning till konsumenter.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Om anmälan av försäljning av tobaksfria nikotinprodukter till och från Sverige

Lyssna

Om du har säte eller fast driftställe i Sverige och ska sälja tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter ska du anmäla försäljningen till den kommun där du har säte eller fast driftställe. Detta oavsett om konsumenterna befinner sig inom EU eller i tredje land. Till anmälan ska du bifoga ett egenkontrollprogram som är anpassat för din verksamhet.

Ska du enbart bedriva försäljning till andra näringsidkare (partihandel) behöver du inte anmäla försäljningen, oavsett vilka länder du säljer produkterna till.

Detta regleras i lag 2022:1257 om tobaksfria nikotinprodukter.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan

Lyssna

Om du varken har säte eller fast driftsställe i Sverige och ska sälja tobaksfria nikotinprodukter till konsumenter i Sverige ska du anmäla detta till Folkhälsomyndigheten innan försäljningen får påbörjas. Till anmälan ska du bifoga ett för verksamheten lämpligt egenkontrollprogram.

Ska du enbart bedriva försäljning till andra näringsidkare i Sverige (partihandel) behöver du inte anmäla försäljningen.

Detta regleras i lag 2022:1257 om tobaksfria nikotinprodukter.

Uppdaterad:
Dela länk till frågan