Månadsstatistik för kunskapsprovet

Lyssna

Hur många kunskapsprov genomförs varje månad för ansökan om serverings- eller provsmakningstillstånd? Folkhälsomyndigheten redovisar statistik om kunskapsproven vid varje månadsskifte.

Kunskapsprovet infördes 1 januari 2011 och sedan starten har totalt 57 714 prov genomförts. Det är totalt 33 668 prov (58 %) som är godkända.

Statistik för maj 2024

Under maj månad har totalt 418 prov genomförts och 63 % av de proven genomfördes med godkänt resultat på första försöket. Av alla prov som genomfördes i maj är totalt 63 % godkända efter samtliga försök.

Resultat för slutförda kunskapsprov

Tabell. Andel godkända kunskapsprov per månad och år. Uppdaterad 2024-06-03.
Månad År 2024 År 2023 År 2022
Januari 62 % 57 % 72 %
Februari 58 % 60 % 65 %
Mars 60 % 54 % 66 %
April 60 % 63 % 48 %
Maj 63 % 59 % 48 %
Juni 58 % 49 %
Juli 58 % 42 %
Augusti 63 % 46 %
September 60 % 44 %
Oktober 61 % 48 %
November 57 % 53 %
December 65 % 48 %

Läs mer

Årsstatistik för kunskapsprov