Våra kunskapsunderlag kan ha olika teman och frågeställningar, och omfatta olika metoder. De kan även lyfta behov av åtgärder och förslag på insatser som kan förbättra förutsättningarna för en god och jämlik hälsa. Här är några av de kunskapsunderlag som vi har tagit fram inom SRHR-området: