Covid-19-rekommendationerna blir färre

Lyssna
Publicerad:
Kategori: Nyhet

Att vaccinera sig i enlighet med rekommendationerna är det bästa sättet att undvika att bli allvarligt sjuk i covid-19. Folkhälsomyndigheten rekommenderar att alla som är 50 år och äldre samt personer i riskgrupp vaccinerar sig. Från och med den 1 juli 2023 tar Folkhälsomyndigheten bort övriga rekommendationer rörande covid-19 riktade till allmänheten.

För att undvika allvarlig sjukdom och död rekommenderas sedan den 1 mars 2023 personer 80 år och äldre och boende på särskilt boende för äldre (SÄBO) att ta två påfyllnadsdoser: en dos under våren och en till hösten, med sex månaders mellanrum.

För personer i åldrarna 50–79 år och personer i riskgrupp från 18 år rekommenderar Folkhälsomyndigheten sedan den 1 mars en påfyllnadsdos vaccin i höst, inför vintersäsongen 2023/2024.

Rekommendationer för vaccination mot covid-19

WHO bedömer att covid-19 inte längre uppfyller villkoren för att betraktas som ett akut internationellt hot mot människors hälsa (PHEIC). Folkhälsomyndigheten har därför sett över rekommendationerna till allmänheten om covid-19. Från och med den 1 juli upphäver myndigheten rekommendationen om särskild försiktighet för vuxna som inte har vaccinerat sig mot covid-19. Rekommendationen att stanna hemma när du är sjuk med symtom som kan vara covid-19 tas bort samma datum, och covid-19 övergår till att regleras som andra smittsamma sjukdomar.

– Covid-19 är fortfarande en sjukdom som kan vara allvarlig för vissa, här gäller smittskyddslagens bestämmelser om att den som vet, eller har anledning att misstänka, att hen bär på en smittsam sjukdom måste göra vad som krävs för att skydda andra mot smitta. Det bästa sättet att skydda sig själv mot allvarlig sjukdom i covid-19 är att vaccinera sig enligt de gällande rekommendationerna och vara noga med påfyllnadsdoserna, säger statsepidemiolog Anders Lindblom.

Vaccinationstäckningen i befolkningen är hög, många har haft covid-19 och de dominerande varianter av viruset som orsakar covid-19 ger mer sällan upphov till allvarlig sjukdom. Därför ser Folkhälsomyndigheten inte att det finns skäl till rekommendationer riktade till allmänheten, utöver de om vaccination mot covid-19 till särskilda grupper.

Folkhälsomyndigheten har fortsatt rekommendationer riktade till vård och äldreomsorg. De ligger kvar även efter den 30 juni. Covid-19 är också anmälningspliktig.

Gällande rekommendationer om covid-19 till allmänheten från och med den 1 juli 2023:

Borttagna rekommendationer till allmänheten den 1 juli 2023:

  • Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk, och har symtom som kan vara covid-19.
  • Om du är 50 år och äldre, eller om du är 18 år och äldre och tillhör en riskgrupp för allvarlig covid-19, och inte har vaccinerat dig bör du vara särskilt försiktig.

Läs mer

Gällande åtgärder mot covid-19