Covid-19-pandemin och samhällets smittskyddsåtgärder har förändrat förutsättningarna för folkhälsan och folkhälsoarbetet i Sverige och globalt. Folkhälsomyndigheten tar fram kunskap och analyserar konsekvenserna av pandemin ur ett brett folkhälsoperspektiv.

Dekorillustration.

En samlad bedömning av pandemins konsekvenser för folkhälsan under 2020

Vi har gjort en samlad bedömning av covid-19-pandemins och smittskyddsåtgärdernas konsekvenser för folkhälsan under 2020 utifrån folkhälsopolitikens mål om en god och jämlik hälsa. I Sverige ser vi att ojämlikheterna i hälsa består och i vissa fall ökar över tid. Vår bedömning är att pandemins konsekvenser kan komma att förstärka dessa ojämlikheter.

Samlad bedömning av covid-19-pandemins konsekvenser

Ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa under pandemin

Folkhälsomyndigheten arrangerar en digital konferens 17 juni som kommer att belysa vad vi vet om ungas livsvillkor, levnadsvanor och hälsa under pandemin.

Anmäl dig till konferensen Hur mår och lever unga under och efter pandemin?

Hur har den psykiska hälsan påverkats under pandemin?

Covid-19 påverkar i första hand den fysiska hälsan, men pandemin kan också få konsekvenser för vår psykiska hälsa. Läs mer om resultaten från undersökningar av den psykiska hälsan i befolkningen: Covid-19 och psykisk hälsa.

Mer om covid-19-pandemins konsekvenser för folkhälsan

Här hittar du en förteckning över myndighetens publikationer som på olika sätt belyser covid-19-pandemins konsekvenser för folkhälsan och folkhälsoarbetet.

Publikationer om pandemins konsekvenser för folkhälsan