• Hur effektiva antiviraler är har diskuterats och ifrågasatts och olika studier har kommit till olika slutsatser. Skillnaderna beror på metodiken, vilken population som studerats, vilka influensavirus som varit aktuella och vilka utfallsmått som använts. Ett stort antal studier har undersökt behandlingens effekt på den genomsnittliga sjukdomstiden. Det finns stark evidens för, och konsensus om, att antivirala läkemedel av typen neuraminidashämmare förkortar sjukdomsförloppet (som i genomsnitt är 3-5 dagar) med cirka ett dygn. Behandlingen ger störst effekt när den sätts in tidigt. På individnivå kan det verka som en liten effekt men på samhällsnivå kan den vara betydande, framför allt i en pandemisituation.

    Uppdaterad: 2020-11-17 12:54

    Direktlänk till frågan