• Stämmer den svenska rekommendationen överens med vad WHO rekommenderar?

    Ja, WHO rekommenderar världens länder att ha antiviraler i beredskapslager för att täcka behovet vid en pandemi. Liksom Läkemedelsverket rekommenderar WHO att oseltamivir användas till svårt influensasjuka patienter. Detsamma framgår av ECDC:s expertuttalande.

    Uppdaterad: 2019-10-07 13:59