• Omsätts beredskapslagren av antiviraler på något sätt?

    Nej, den volym som lagerhålls är så stor och den årliga användningen så liten att det inte går att omsätta dessa.

    Uppdaterad: 2019-10-07 14:01