• Folkhälsomyndigheten gör årligen bedömningar av hur lagren ska utvecklas, baserat på kunskap om vilka effekter man kan förvänta sig och vilka nya medel som kommer ut på marknaden.

    Uppdaterad: 2020-11-17 12:56

    Direktlänk till frågan