• Hur ofta revideras lagret?

    Folkhälsomyndigheten gör årligen bedömningar av hur lagren ska utvecklas, baserat på kunskap om vilka effekter man kan förvänta sig och vilka nya medel som kommer ut på marknaden.

    Uppdaterad: 2019-10-07 14:01