• Det mest effektiva sättet att begränsa effekterna av en pandemi med influensa är att erbjuda hela eller delar av befolkningen vaccin. Men det tar tid att ta fram ett vaccin mot influensa. Innan ett vaccin är tillgängligt kan antivirala läkemedel bidra till att minska risken för individen och fördröja pandemins förlopp. När vaccinet väl finns tillgängligt är antivirala läkemedel fortfarande viktiga för att minska risken för allvarlig sjukdom. Eftersom den årliga konsumtionen av antivirala läkemedel vanligtvis är låg, är den mängd läkemedel som finns på apoteken begränsad.

    Det är därför en fördel om det finns lager av antivirala läkemedel snabbt tillgängliga för att täcka ökad efterfrågan i början av en pandemi. Därför har många av världens länder sådana lager, vilket WHO har rekommenderat.

    Uppdaterad: 2020-11-17 12:55

    Direktlänk till frågan