Information till lärosäten och gymnasieskolor om covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar gymnasieskolor, universitet, högskolor och vuxenutbildning att bedriva undervisning på distans i stället för i skolans lokaler. Rekommendationen gäller från och med den 18 mars. Elever och studerande på dessa utbildningar får behålla redan beviljade studiemedel, så länge de studerar på distans.

Syftet med rekommendationen är att bromsa takten i spridningen av sjukdomen covid-19 i samhället. På så sätt skyddas den mest sårbara gruppen, 70 år och äldre, från att smittas och sjukvården avlastas.

Rekommendationen omfattar endast gymnasieelever och vuxna som studerar, eftersom de inte är i behov av omsorg på samma sätt som barn i grundskolan är. De högre utbildningarna samlar också elever och studenter från mycket större upptagningsområden än vad grundskolan gör vilket ökar risken för smittspridning från en plats till en annan.

www.skolverket.se finns mer information om rekommendationen att bedriva fjärr- och distansundervisning.

Gå till toppen av sidan