Information till lärosäten och gymnasieskolor om covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar gymnasieskolor, universitet, högskolor och vuxenutbildning att bedriva undervisning på distans i stället för i skolans lokaler. Rekommendationen gäller från och med den 18 mars. Elever och studerande på dessa utbildningar får behålla redan beviljade studiemedel, så länge de studerar på distans.

Sidan uppdaterad senast: 6 april kl. 17.04

Syftet med rekommendationen är att bromsa takten i spridningen av sjukdomen covid-19 i samhället. På så sätt skyddas den mest sårbara gruppen, 70 år och äldre, från att smittas och sjukvården avlastas.

Rekommendationen omfattar endast gymnasieelever och vuxna som studerar, eftersom de inte är i behov av omsorg på samma sätt som barn i grundskolan är. De högre utbildningarna samlar också elever och studenter från mycket större upptagningsområden än vad grundskolan gör vilket ökar risken för smittspridning från en plats till en annan.

Undantag från rekommendationen

Praktiska prov och examinationer som inte kan genomföras på distans är undantagna från rekommendationen. De kan göras i avsedda lokaler förutsatt att lärosätet eller skolan har vidtagit åtgärder för att minska risken för smittspridning.

Enskilda elever och studerande som har särskilda behov av stöd och behöver använda skolans lokaler för att klara sin utbildning är också undantagna från rekommendationen, men också här bör utbildaren säkerställa att risken för smittspridning minimeras.

För varje moment som inte kan göras på distans bör utbildaren göra en särskild riskbedömning.

www.skolverket.se finns mer information om rekommendationen att bedriva fjärr- och distansundervisning.

Gå till toppen av sidan