Informationssatsningen består av filmer som visar verkliga minnen som olika personer spelat in med sina mobilkameror från tiden innan covid-19. I kommunikationen trycker vi på längtan och känslor, där vi konkretiserar och påminner om vad unga vuxna har att vinna på att ta sitt ansvar. Kampanjen går framför allt i olika sociala kanaler men traditionella printannonser, tv och annonsering utomhus i 16 kommuner runt om i landet ingår också. Målet är att få alla att ta ett personligt ansvar utifrån den stora smittspridning som har skett och sker i hela Sverige. Den som vill kan också inspireras att dela sina egna minnen under hashtaggen #JagTarAnsvarFör.

Inom nationella informationsuppdraget har Folkhälsomyndigheten, MSB och Socialstyrelsen sedan i mars i olika omgångar genomfört informationsinsatser riktade till olika grupper i allmänheten samt till olika aktörer i samhället. Mer information finns att läsa på respektive myndighets webbplats samt på krisinformation.se som är en viktig samlad informationskälla för allmänheten under pandemin.

Budskap på flera språk

För att nå människor som behöver information på andra språk än svenska genomförs även riktade satsningar. Fokus för satsningen är språken arabiska, farsi, somaliska, tigrinja, engelska, turkiska, polska och spanska.

PÅ MSB:s webbplats kan du titta på och ladda ned filmerna.

På krisinformation.se finns mycket information om covid-19.