Skydda dig och andra från smittspridning

Det bästa sättet att skydda sig och andra mot att bli sjuk är att undvika nära kontakt med sjuka människor. Det finns några råd för att undvika smitta:

Tvätta händerna, håll avstånd

Håll avstånd och ta personligt ansvar

Det är allas ansvar att hindra spridning av covid-19. Håll avstånd till andra både inomhus och utomhus.

Stanna hemma när du är sjuk

Känner du dig sjuk med symtom som snuva, hosta eller feber ska du försöka låta bli att träffa andra människor. Gå inte till jobbet, skolan eller förskolan. Det gäller även om du bara känner dig lite sjuk. Det är viktigt att inte riskera att smitta andra.

Stanna hemma så länge du känner dig sjuk. Om du blir sämre och inte klarar egenvård i hemmet kan du ringa 1177 för sjukvårds­rådgivning. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går till jobb eller skola. Du kan återgå till jobbet eller skolan även om du har kvarvarande torrhosta om det gått 7 dagar sedan du blev sjuk och du varit symtomfri i övrigt i minst två dygn.

Äldre människor har större risk att bli svårt sjuka. Därför är det viktigt att inte besöka personer på sjukhus och äldreboenden. Från och med 30 mars råder besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19. Du som arbetar med vård av äldre ska inte gå till jobbet om du har hosta eller är förkyld.

Var uppmärksam på symtom på covid-19

De symtom som rapporterats är framförallt feber och hosta. Även andningspåverkan, snuva, halsont, huvudvärk, illamående, muskel- och ledvärk är vanliga symptom.

De flesta får lindriga besvär som går över av sig själv med egenvård i hemmet. En del blir allvarligt sjuka med exempelvis andnings­svårigheter och lunginflammation. Känner du symtom ska du försöka låta bli att träffa andra människor.

Tvätta händerna ofta

Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand. Tvätta därför händerna ofta med tvål och varmt vatten, minst 20 sekunder.

Tvätta alltid händerna när du kommer hem eller när du kommer till ditt arbete efter att ha varit ute, före måltid, vid mathantering och efter ett toalettbesök. Handsprit kan vara ett alternativ när du inte har möjlighet till handtvätt.

Film: Så tvättar du händerna (1177.se)

Så tvättar du händerna - affisch

Handsprit

Om tvål och vatten inte finns tillgängligt, kan man använda handsprit med minst 60 % alkohol. Tvätta alltid händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga.

Hosta och nys i armvecket

När du hostar och nyser sprids små, små droppar som innehåller smittämnen. Genom att hosta och nysa i armvecket eller i en pappersnäsduk hindrar du smitta från att spridas i din omgivning eller från att förorena dina händer. Släng alltid pappersnäsduken i en papperskorg och tvätta händerna.

Undvik att röra ögon, näsa och mun

Smitta sprids genom slemhinnor i ögon, näsa och mun. En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ögon, näsa och mun.

Covid-19 – vad gäller för friska, sjuka och isolerade?

En snabb överblick över vad som gäller för dig som är frisk, är sjuk/har symtom eller är isolerad.

Läs tabellerna och skriv ut som pdf

Animerade filmer

Ladda ner filmerna som mp4 här

Skydda dig och andra från smittspridning

Alternativ textbeskrivning av filmen (PDF, 130 kB)

Så här blir händerna rena

Alternativ textbeskrivning av filmen (PDF, 121 kB)

Så kan vi plana ut kurvan

Alternativ textbeskrivning av filmen (PDF, 31 kB)

Är du 70 år eller äldre? Begränsa dina nära kontakter

Alternativ textbeskrivning av filmen (PDF, 124 kB)

Informationsblad på olika språk

 • Om det nya coronaviruset och sjukdomen covid-19

  Utgivningsår 2020 Författare Folkhälsomyndigheten

  Allmän information om nya coronaviruset och sjukdomen covid-19. Andra språk Informationsbladet finns även på följande språk: amhariska, arabiska, dari…

 • Du som är 70 år eller äldre – begränsa dina nära kontakter

  Utgivningsår 2020 Författare Folkhälsomyndigheten

  Informationsbladet innehåller rekommendationer om covid-19 för de som är 70 år eller äldre att begränsa sina nära kontakter. På svenska.

 • Undvik att bli smittad och att smitta andra – affisch A4

  Utgivningsår 2020 Författare Folkhälsomyndigheten

  Affischen Undvik att bli smittad och att smitta andra innehåller tips för att förhindra smittspridning. Den finns för nedladdning i formaten A3 och A4…

 • Så tvättar du händerna

  Utgivningsår 2020 Författare Folkhälsomyndigheten

  Smittämnen fastnar lätt på händer. De sprids vidare när du tar någon i hand eller berör ytor där många personer tar med sina händer. Tvätta därför händerna…

 • Allmänna råd för allmänheten, en sammanfattning

  Utgivningsår 2020 Författare Folkhälsomyndigheten

  Detta är en sammanfattning av Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19, Grundförfattning HSLF-FS 2020:12. Affischerna…

 • Allmänna råd för verksamheter, en sammanfattning

  Utgivningsår 2020 Författare Folkhälsomyndigheten

  Detta är en sammanfattning av Föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19, Grundförfattning HSLF-FS 2020:12. Affischen…

Frågor om covid-19 eller coronavirus?

1177 Vårdguiden

Privatpersoner hänvisas till 1177 Vårdguiden för rådgivning och hjälp vid sjukdom. 

Om du är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter, se 1177 Vårdguiden under rubriken ”När du vill ringa 1177 och är hörselskadad, döv eller har talsvårigheter”. Teckenspråkstolkad information om covid-19 finns på krisinformation.se

Mikroskopbild på coronavirus, cdc.org

Samlad information om covid-19.

Gå till toppen av sidan