I planen sker anpassningar av smittskyddsåtgärder för individer och verksamheter inom ramen för tre anpassningsnivåer där nivå 3 innebär den högsta graden av smittspridning och nivå 1 den lägsta. Planen träder i kraft den 1 juni 2021, och då är Folkhälsomyndighetens bedömning att smittspridningen, belastningen på vården samt andra indikatorer gör att Sverige befinner sig på nivå 3.

Här följer vilka anpassningar som ska göras för privatpersoner och verksamheter den 1 juni och vilka anpassningar som är planerade i de andra nivåerna. Alla anpassningar inom varje nivå behöver inte ske samtidigt, och varje förändring måste först beslutas av antingen regeringen eller Folkhälsomyndigheten beroende på vilken instans som har beslutanderätt över en smittskyddsåtgärd. Anpassningarna i nivå 3 är beslutade och gäller från och med den 1 juni.

De allmänna råden om att undvika trängsel, att arbeta hemifrån, att hellre ses utomhus än inomhus och att vara noga med handhygienen ligger kvar till nivå 1

Anpassningar för privatpersoner i nivå 3 från och med den 1 juni

 • Fler kan delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Hur många som får delta beror på om sammankomsten sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser. Föreskrifter från Folkhälsomyndigheten som syftar till att göra det möjligt för deltagare att hålla avstånd kan påverka hur många som får samlas. I tabellen nedan ser du antalet tillåtna deltagare i nivå 3.
Tabell 1. Storlek på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar nivå 3
InomhusInomhus sittandeUtomhusUtomhus sittandeMotionslopp
8 50 100 500 150
 • Det är möjligt att delta i lägerverksamhet, cuper, matcher och tävlingar i mindre skala.
 • Det är möjligt att besöka nöjesparker som till exempel Gröna Lund och Liseberg. Verksamheterna måste vidta smittskyddsåtgärder.
 • Det är möjligt att besöka marknader. Marknaderna måste vidta smittskyddsåtgärder.
 • Serveringsställen kan hålla öppet till klockan 22.30.
 • Regeln om en person per sällskap på serveringsställen som är en del av en handelsplats eller galleria tas bort.
 • Rådet till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten och stämmor på distans, lättas upp. Föreningar bör från och med den 1 juni erbjuda digitala alternativ till fysiska möten eller genomföra fysiska möten i mindre omfattning.
 • Rekommendationen om att undervisning på högskolenivå bör ske på distans tas bort.

Privatpersoner nivå 2 (anpassningarna gäller inte ännu)

 • Fler kan delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Hur många som får delta beror på om sammankomsten sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser. Föreskrifter från Folkhälsomyndigheten som syftar till att göra det möjligt för deltagare att hålla avstånd kan påverka hur många som får samlas. I tabellen nedan ser du antalet tillåtna deltagare i nivå 2.
Tabell 2. Storlek på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar nivå 2
InomhusInomhus sittandeUtomhusUtomhus sittandeMotionslopp
50 300 600 3 000 900
 • Antalet tillåtna deltagare på privata sammankomster, som privata fester, i hyrda lokaler höjs till max 50.
 • Råd till föreningar för kultur, idrott och fritid, till exempel att hålla träningar och aktiviteter utomhus och undvika trängsel försvinner.
 • Rådet om att endast umgås i en mindre krets anpassas till ett förbättrat läge.
 • Rådet om att undvika nya kontakter vid längre resor tas bort.
 • På uteserveringar får sällskap vara större än fyra personer.
 • Reglerna för begränsat antal passagerare i långväga kollektivtrafik (linjer längre än 150 kilometer) med tåg och buss tas bort.
 • Rådet om munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid försvinner.

Privatpersoner nivå 1 (anpassningarna gäller inte ännu)

 • Deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som teaterföreställningar, sportevenemang och konserter tas bort. Föreskrifter från Folkhälsomyndigheten som syftar till att göra det möjligt för deltagare att hålla avstånd kan påverka hur många som får samlas.
 • Taket för antalet deltagare på privata sammankomster, som privata fester, i hyrda lokaler tas bort.
 • Åtgärderna som gäller serveringsställen, butiker, och de flesta andra verksamheter tas bort helt.
 • De allmänna råden om att undvika trängsel, att hellre ses utomhus än inomhus, att arbeta hemifrån och vara noga med handhygienen tas bort. Bara rådet att stanna hemma vid symtom på covid-19 ligger kvar.

Anpassningar för verksamheter i nivå 3 från och med den 1 juni

 • Fler kan delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Hur många som får delta beror på om sammankomsten sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser. Föreskrifter från Folkhälsomyndigheten som syftar till att göra det möjligt för deltagare att hålla avstånd kan påverka hur många som får samlas. I tabellen nedan ser du antalet tillåtna deltagare i nivå 3.
Tabell 3. Storlek på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar nivå 3
InomhusInomhus sittandeUtomhusUtomhus sittandeMotionslopp
8 50 100 500 150
 • Lägerverksamhet, cuper, matcher och tävlingar i mindre skala blir tillåtet.
 • Matcher och tävlingar blir möjliga för alla.
 • Det är möjligt att besöka nöjesparker som till exempel Gröna Lund och Liseberg. Verksamheterna måste vidta smittskyddsåtgärder.
 • Marknader kan öppna med krav på smittskyddsåtgärder.
 • Serveringsställen kan hålla öppet till klockan 22.30.
 • Regeln om en person per sällskap på serveringsställen som är en del av en handelsplats eller galleria tas bort.
 • Maxtaket på 500 personer i butiker, varuhus, museer, sportanläggningar med mera tas bort. Det ersätts med rådet att verksamheter med lokaler som är så stora att de kan släppa in 500 eller fler kunder eller besökare bör göra en särskild riskbedömning av om det finns risk för att trängsel uppstår i verksamhetens lokaler, delar av dem eller i anslutning till lokalerna. Verksamheten bör vidta särskilda smittskyddsåtgärder för att minska risken för trängsel på sådana platser.
 • Rekommendationen om att undervisning på högskolenivå bör ske på distans tas bort.
 • Förordningen om tillfälliga besöksförbud på äldreboenden upphör.
 • Fler kan delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Hur många som får delta beror på om sammankomsten sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser. Föreskrifter från Folkhälsomyndigheten som syftar till att göra det möjligt för deltagare att hålla avstånd kan påverka hur många som får samlas. I tabellen nedan ser du antalet tillåtna deltagare i nivå 2.

Verksamheter nivå 2 (anpassningarna gäller inte ännu)

Tabell 4. Storlek på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar nivå 2
InomhusInomhus sittandeUtomhusUtomhus sittandeMotionslopp
50 300 600 3 000 900
 • Allmänna råd som rör idrotts- och fritidsverksamhet tas bort helt.
 • Inga begränsningar för tävlingar och cuper.
 • Rådet till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten och stämmor på distans, lättas upp på så att de kan ske fysiskt men utan trängsel.
 • Regler för serveringsställens öppettider tas bort.
 • Det blir tillåtet att servera mat och dryck till stående utomhus.
 • Reglerna för storleken på sällskap och avstånd mellan sällskap på serveringsställen tas bort utomhus.
 • Reglerna om att konserter m.m. på serveringsställen endast får genomföras för sittande besökare lättas på sådant sätt att detta bara gäller vid inomhusevenemang.
 • Regler för åkattraktioner tas bort.
 • Råd om tjänsteresor och konferenser ändras för att de ska kunna genomföras men utan trängsel.
 • Reglerna för begränsat antal passagerare i långväga kollektivtrafik (linjer längre än 150 kilometer) med tåg och buss tas bort.
 • Kommunernas möjlighet att besluta om vistelseförbud på särskilt angivna platser upphävs.
 • Rådet om munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid försvinner.
 • Rådet om begräsningar av antalet passagerare/fordon i kollektivtrafiken tas bort.
 • Reglerna om hur stor yta i av en verksamhets lokal eller område utomhus som en besökare måste kunna disponera tas bort, men trängsel måste fortsatt undvikas.

Verksamheter nivå 1 (anpassningarna gäller inte ännu)

 • Deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som teaterföreställningar, sportevenemang och konserter tas bort.
 • Taket för antalet deltagare på privata sammankomster, som privata fester, i hyrda lokaler tas bort.
 • Åtgärderna som gäller serveringsställen, butiker, och de flesta andra verksamheter tas bort helt.
 • Uppdraget till vissa statliga myndigheter om att vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån slutar gälla.
 • Möjlighet för gymnasieskolor att bedriva fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel i kollektivtrafik eller skolans lokaler tas bort.
 • Reglerna i begränsningsförordningen gällande att undvika trängsel på handelsplatser samt platser för fritids- och kulturverksamheter tas bort.

Vad avgör vilken anpassningsnivå Sverige befinner sig på?

Det blir till sist alltid en samlad bedömning av det aktuella läget, och det troliga framtida läget, som avgör vilken anpassningsnivå som landet befinner sig på, och om det är möjligt att genomföra anpassningar av smittskyddsåtgärder. De faktorer som Folkhälsomyndigheten väger in i den samlade bedömningen är smittspridning, belastning på vården på grund av covid-19, vaccinationstäckning samt hur stabil utvecklingen är.

I rapporten Vidareutveckling och konkretisering av nivåerna för den fortsatta anpassningen av smittskyddsåtgärder för covid-19 hittar du mer information om de olika nivåerna.

Läs mer