I planen sker anpassningar av smittskyddsåtgärder för individer och verksamheter inom ramen för tre anpassningsnivåer, där nivå 3 innebär den högsta graden av smittspridning och nivå 1 den lägsta. Den 1 juni 2021 var Folkhälsomyndighetens bedömning att smittspridningen, belastningen på vården samt andra indikatorer gjorde att Sverige befann sig på nivå 3. Nu har läget förbättrats och Folkhälsomyndigheten bedömer att vi befinner oss på nivå 2.

Här följer vilka anpassningar som ska göras för privatpersoner och verksamheter den 1 juli samt vilka anpassningar som är planerade i de andra nivåerna. Alla anpassningar inom varje nivå behöver inte ske samtidigt.

Flera av anpassningarna i nivå 2 är beslutade och gäller från och med den 1 juli, medan andra får vänta till den 15 juli.

De allmänna råden om att stanna hemma vid symtom, undvika trängsel, att arbeta hemifrån, att hellre ses utomhus än inomhus och att vara noga med handhygienen ligger kvar till nivå 1.

Privatpersoner nivå 2 från och med den 1 juli

 • Fler kan delta i allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Hur många som får delta beror på om sammankomsten sker inomhus eller utomhus och om deltagarna har anvisade sittplatser. Föreskrifter från Folkhälsomyndigheten som syftar till att göra det möjligt för deltagare att hålla avstånd kan påverka hur många som får samlas. I tabellen nedan ser du det maximala antalet tillåtna deltagare i nivå 2.
Tabell 2. Storlek på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar nivå 2
InomhusInomhus sittandeUtomhusUtomhus sittandeMotionslopp
50 300 600

3 000

900
 • Antalet tillåtna deltagare vid demonstrationer höjs till 1800.
 • Antalet tillåtna deltagare på privata sammankomster i hyrda lokaler, som privata fester, höjs till max 50.
 • Råden till alla verksamheter ligger kvar, men de specifika råden till föreningar för kultur, idrott och fritid, till exempel att hålla träningar och aktiviteter utomhus försvinner. Rekommendationen till lägerverksamhet, cuper och körer kvarstår.
 • Rådet om att endast umgås i en mindre krets ändras till att du bör vidta smittskyddsåtgärder när du umgås med andra personer än de som du normalt träffar. Det gör du till exempel genom att träffas utomhus i mindre grupper och att undvika att vara nära varandra längre tider i små utrymmen.
 • Rådet om att undvika nya kontakter vid längre resor ersätts med rådet att vidta smittskyddsåtgärder när du umgås med andra personer än de som du normalt träffar.
 • Regler för serveringsställens öppettider tas bort.
 • Reglerna för storleken på sällskap på serveringsställen tas bort utomhus och sällskap på 8 personer tillåts inomhus. Övriga bestämmelser om till exempel avstånd och sittande förtäring kvarstår.
 • Rådet om att handla ensam tas bort. Fortfarande gäller rådet att hålla avstånd och undvika trängsel.
 • Rådet om munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid försvinner.

Från och med den 15 juli

 • Reglerna för begränsat antal passagerare i långväga kollektivtrafik (linjer längre än 150 kilometer) med tåg och buss tas bort.
 • Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning höjs från fyra till åtta personer. Ett sällskap ska fortsatt hålla ett avstånd på 1 meter till andras sällskap.

Privatpersoner nivå 1 (anpassningarna gäller inte ännu)

 • Deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som teaterföreställningar, sportevenemang och konserter tas bort. Föreskrifter från Folkhälsomyndigheten som syftar till att göra det möjligt för deltagare att hålla avstånd kan påverka hur många som får samlas.
 • Taket för antalet deltagare på privata sammankomster, som privata fester, i hyrda lokaler tas bort.
 • Åtgärderna som gäller serveringsställen, butiker, och de flesta andra verksamheter tas bort helt.
 • De allmänna råden om att undvika trängsel, att hellre ses utomhus än inomhus, att arbeta hemifrån och vara noga med handhygienen tas bort. Bara rådet att stanna hemma vid symtom på covid-19 ligger kvar.

Verksamheter nivå 2 från och med den 1 juli

Tabell 4. Storlek på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar nivå 2
InomhusInomhus sittandeUtomhusUtomhus sittandeMotionslopp
50 300 600 3 000 900
 • Mässor regleras inte med deltagartak och kan arrangeras med smittskyddsåtgärder.
 • Det blir möjligt att dela in lokaler som t.ex. arenor i sektioner för att kunna ta emot fler besökare vid offentliga tillställningar och allmänna sammankomster.
 • Det maximala antalet idrottsutövare i motionslopp samt för andra idrottstävlingar utomhus och som huvudsakligen genomförs i eller på vatten, i skog och mark eller på väg ska räknas utifrån deltagare i start- och målområde men inte i övriga tävlingsområdet.
 • Regler för serveringsställens öppettider tas bort.
 • Reglerna för storleken på sällskap på serveringsställen tas bort utomhus och sällskap på 8 personer tillåts inomhus. Övriga bestämmelser om till exempel avstånd och sittande förtäring kvarstår.
 • Råden till verksamheter ligger kvar, men de specifika allmänna råd som rör idrotts- och fritidsverksamhet tas bort helt inklusive råden om enstaka tävlingar och mindre cuper. Rekommendationerna till körer och lägerverksamhet och cuper kvarstår.
 • Rådet till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten och stämmor på distans tas bort. Föreningar bör fortsatt följa råden till alla verksamheter.
 • Rådet till arbetsplatser att skjuta upp konferenser och tjänsteresor justeras. De kan nu genomföras med smittskyddsåtgärder.
 • Rådet om munskydd i kollektivtrafiken under rusningstid tas bort.
 • Rådet om begräsningar av antalet passagerare/fordon i kollektivtrafiken tas bort. Trafiken bör fortsatt köras i en sådan omfattning att trängsel kan undvikas.

Verksamheter nivå 2 från och med den 15 juli

 • Kommunernas möjlighet att besluta om vistelseförbud på särskilt angivna platser upphävs.
 • Reglerna för begränsat antal passagerare i långväga kollektivtrafik (linjer längre än 150 kilometer) med tåg och buss tas bort.
 • Reglerna för hur stor yta av en verksamhets lokal eller område utomhus som en besökare måste kunna disponera tas bort.
 • Storleken på sällskap som har anvisade sittplatser på en allmän sammankomst eller en offentlig tillställning höjs från fyra till åtta personer. Ett sällskap ska fortsatt hålla ett avstånd på 1 meter till andras sällskap.
 • Regler för åkattraktioner tas bort.
 • Allmänna rådet om begränsning av åtta besökare vid en guidad visning tas bort.

Verksamheter nivå 1 (anpassningarna gäller inte ännu)

 • Deltagarbegränsningar för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som teaterföreställningar, sportevenemang och konserter tas bort.
 • Taket för antalet deltagare på privata sammankomster, som privata fester, i hyrda lokaler tas bort.
 • Åtgärderna som gäller serveringsställen, butiker, och de flesta andra verksamheter tas bort helt.
 • Uppdraget till vissa statliga myndigheter om att vidta ytterligare åtgärder för att öka andelen anställda som arbetar hemifrån slutar gälla.
 • Möjlighet för gymnasieskolor att bedriva fjärr- eller distansundervisning för att undvika trängsel i kollektivtrafik eller skolans lokaler tas bort.
 • Reglerna i begränsningsförordningen gällande att undvika trängsel på handelsplatser samt platser för fritids- och kulturverksamheter tas bort.

Vad avgör vilken anpassningsnivå Sverige befinner sig på?

Det blir till sist alltid en samlad bedömning av det aktuella läget, och det troliga framtida läget, som avgör vilken anpassningsnivå som landet befinner sig på, och om det är möjligt att genomföra anpassningar av smittskyddsåtgärder. De faktorer som Folkhälsomyndigheten väger in i den samlade bedömningen är smittspridning, belastning på vården på grund av covid-19, vaccinationstäckning samt hur stabil utvecklingen är.

I rapporten Vidareutveckling och konkretisering av nivåerna för den fortsatta anpassningen av smittskyddsåtgärder för covid-19 hittar du mer information om de olika nivåerna.

Läs mer